De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkeling van Pedagogical Content Knowledge door praktijkonderzoek

Rechten:

Ontwikkeling van Pedagogical Content Knowledge door praktijkonderzoek

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit exploratief onderzoek is erop gericht inzicht te verkrijgen in het verloop van de ontwikkeling van Pedagogical Content Knowlegde (PCK) bij eerstegraads docenten in opleiding (DIO’s) in de verschillende studiejaren in de context van de onderzoeksleerlijn aan het Domein Onderwijs en Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam. Ter beantwoording van de hoofdvraag: ervaren eerstegraads docenten in opleiding een ontwikkeling in hun Pedagogical Content Knowledge op basis van vakdidactisch onderzoek, en hoe valt deze ontwikkeling te typeren?, vond de dataverzameling plaats door de gepercipieerde PCK-ontwikkeling in relatie tot groei in onderzoekende houding van eerstegraads DIO’s in beeld te brengen. Met semi-gestructureerde diepte-interviews en de terugkoppeling daarvan met projectieve technieken zijn patronen in ontwikkeling in kaart gebracht met het Interconnected Model of Teacher Professional Growth. Uit de resultaten blijkt dat 11 van de 12 deelnemers in meer of mindere mate een ontwikkeling in PCK ervaren op basis van hun onderzoeksactiviteiten. De onderzoekende houding en reflectie bepalen in grote mate de transfermogelijkheden naar de dagelijkse lesprakijk mits het onderzoek past binnen de eigen onderwijscontext en een vakinhoudelijke relevantie heeft. Juist als het gaat om vakdidactische onderwerpen kunnen DIO’s zich bewust worden van het nut van onderzoek in relatie tot de lespraktijk en deze daadwerkelijk verbeteren. Adviezen hebben dan ook betrekking op de integratie van vakinhoudelijke en pedagogisch‐didactische expertise en de onderzoekende houding, waarbij DIO’s hun eigen kennis, opvattingen en handelen toetsen aan de wetenschap en aan empirische gegevens.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Pedagogiek
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk