De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van vooroordelen bij autochtone leerlingen op hun leerprestaties voor Nederlands bij een allochtone docent

Rechten:

De invloed van vooroordelen bij autochtone leerlingen op hun leerprestaties voor Nederlands bij een allochtone docent

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over vooroordelen jegens een allochtone taaldocent. De meeste studies over vooroordelen in het onderwijs zijn geschreven in Amerika waarbij het voornamelijk ging om vooroordelen van de blanke docent jegens de zwarte leerling. Dit zijn vaak wat oudere studies. Wat net zo interessant is, is de omgekeerde relatie. Hoe denken blanke (autochtone) leerlingen over een zwarte (allochtone) docent? In Amerika noch Nederland is een ruim aanbod aan wetenschappelijke artikelen hierover beschikbaar. Dit beïnvloedde de uitdaging tot het schrijven van dit onderzoek juist op een positieve wijze. De verwachting was dat de uitkomsten niet significant zouden zijn vanwege de kleine omvang van het onderzoek, maar dat de resultaten wel opvallend zouden zijn. Dit is uiteindelijk ook zo gebleken. Uit de Impliciete Associatie Test (IAT) bleek namelijk dat de meeste autochtone deelnemers positiever over autochtone mannen dachten en dat de meeste allochtone deelnemers positiever over allochtone mannen dachten. Ook is door middel van een vragenlijst gekeken naar de beoordeling van de relatie leerling-docent en de motivatie voor het vak Nederlands. Op deze manier werd duidelijk of eventuele vooroordelen ook van kracht zijn op de persoonlijke relatie met een allochtone taaldocent. In het theoretische kader zijn de gebruikte variabelen gedefinieerd en de instrumenten vermeld. Hierin wordt een brede kennisbasis gelegd voor het enigszins kunnen relativeren van de onderzoeksresultaten. In de onderzoeksopzet worden de twee gebruikte instrumenten, de IAT en de vragenlijst, uitvoerig toegelicht. De uitkomsten van beide instrumenten zijn in de resultaten weergegeven. Deze zijn gesorteerd op de IAT, hierdoor werd duidelijk hoe de andere variabelen zich gedroegen. Tot slot is er gekeken welke conclusies aan de verkregen resultaten verbonden konden worden. Onderzoek naar vooroordelen in het onderwijs vanuit de leerling is vernieuwend en kan een theoretische verklaring bieden voor het psychologische mechanisme dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van vooroordelen jegens een (allochtone) docent. Allochtone leerlingen kunnen net zo goed vooroordelen hebben jegens een autochtone docent. Dit onderzoek heeft zich daar niet op gericht. Verdere uitbreiding van dit onderzoek is dan ook gewenst. De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: ‘Welke invloed hebben vooroordelen bij autochtone leerlingen in een eerstejaars ICT-klas en een eerstejaars economieklas van het Regio College te Zaandam op hun leerprestaties voor Nederlands, indien de leraar Nederlands van allochtone afkomst is?

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Nederlands
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk