De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het verband tussen het tonen van empathie door de diëtist en het vertrouwen van de cliënt in het slagen van de behandeling?

Rechten:

Wat is het verband tussen het tonen van empathie door de diëtist en het vertrouwen van de cliënt in het slagen van de behandeling?

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: In 2013 werd een nieuw beroepsprofiel voor de diëtist ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Hierin werden verschillende competenties beschreven. Er werd echter niets geschreven over het tonen van empathie. Er waren aanwijzingen uit de literatuur dat het tonen van empathie invloed heeft op de slagingskans van de behandeling. Er was echter beperkt onderzoek gedaan naar het tonen van empathie door de diëtist en het vertrouwen van de cliënt in het slagen van de behandeling. Doel: Het doel van deze scriptie was onderzoeken of er een verband is tussen het tonen van empathie (verbaal) door de diëtist in de eerste lijn en het vertrouwen van de cliënt in het slagen van de behandeling, bij cliënten met de primaire verwijsdiagnose overgewicht (BMI > 25), diabetes mellitus type 2, CVRM (hypertensie en hypercholesterolemie) en ondervoeding. Methoden: Dit onderzoek was onderdeel van het DIEET-­‐project. Een team van getrainde studenten voerde observaties uit tijdens eerste consulten bij diëtistenpraktijken in de eerste lijn. De geïncludeerde cliënten waren 18 jaar en ouder, met het primaire ziektebeeld overgewicht (BMI >25), diabetes mellitus type 2, CVRM (hypertensie en/of hypercholesterolemie) of ondervoeding. Het begrip empathie bestond uit een totaalscore van drie stellingen. Wanneer de diëtist begripvol was, niet oordelend over het voedingspatroon van de cliënt was en een positieve houding had, werd de diëtist als empatisch gescoord. Voor het meten van het vertrouwen in het slagen van de behandeling en het ervaren van een klik werd gebruik gemaakt van de visuele analoge schaal. Voor het analyseren van data is gebruik gemaakt van de chi-­‐kwadraattoets en de independent sample t-­‐test. Resultaten: In totaal zijn 166 consulten bij 109 diëtisten meegenomen in dit onderzoek. 63% van de cliënten was vrouw en 37% was man, de gemiddelde leeftijd van de cliënten was 56 jaar(±14.0). Het merendeel van de cliënten kwam in verband met overgewicht (43%) en diabetes mellitus type 2 (36%). Alle diëtisten waren vrouwen (100%), de gemiddelde leeftijd was 46 jaar (±10.5) en ze hadden gemiddeld 18 jaar werkervaring (±10.9). De diëtisten waren tijdens 74% van de consulten empatisch. Na afloop van deze consulten had 62% van de cliënten veel vertrouwen in het slagen van de behandeling. De diëtisten waren tijdens 81% van de consulten begripvol, tijdens 89% niet oordelend en hadden tijdens 94% van de consulten een positieve houding. Dit leidde tot veel vertrouwen in het slagen van de behandeling bij respectievelijk 62%, 64% en 63% van de cliënten. In dit onderzoek is geen significant verband gevonden tussen het tonen van empathie door de diëtist en het vertrouwen van de cliënt in het slagen van de behandeling. Er zijn significante verbanden gevonden tussen het ervaren van een klik door de cliënt en het vertrouwen van de cliënt in het slagen van de behandeling(P<0.01), tussen het ervaren van een klik door de cliënt en het ervaren van een klik door de diëtist(P<0.01) en tussen de leeftijd van de diëtist en het tonen van empathie. De diëtisten die empatisch waren tijdens het consult, waren significant jonger dan de diëtisten die niet empatisch waren (P<0.01). Conclusie: Er werd verwacht dat het tonen van empathie door de diëtist invloed zou hebben op het vertrouwen van de cliënt in het slagen van de behandeling. Dit verband werd echter niet aangetoond. Het ervaren van een klik door de cliënt bleek wel van invloed op het vertrouwen van de cliënt in het slagen van de behandeling. Aanbevelingen: In een vervolgonderzoek kan in kaart worden gebracht welke factoren van invloed zijn op het ervaren van een klik door de cliënt. Tevens kan er onderzoek worden gedaan naar de invloed van het vertrouwen van de cliënt in het slagen van de behandeling op de effectiviteit van de behandeling. Mogelijk leidt dit tot nieuwe aanbevelingen voor de dietist

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk