De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De aardappel, van teler tot client : Kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden tot optimalisering en verduurzaming van de integrale aardappelketen van teler tot zorginstelling en vice versa binnen de Metropool regio Amsterdam

Rechten:

De aardappel, van teler tot client : Kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden tot optimalisering en verduurzaming van de integrale aardappelketen van teler tot zorginstelling en vice versa binnen de Metropool regio Amsterdam

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond In 2011 is het convenant ‘de zorg voor duurzaamheid’ in het leven geroepen. Met deze samenwerking wordt invulling gegeven aan de verduurzaming van de gemeente Amsterdam en de zorgsector. De ondertekenaars van dit convenant, de zorginstellingen Amsta, Cordaan en HVO Querido, de gemeente Amsterdam, de Stichting Milieukeur (SMK) & Milieuplatform Zorgsector en Agentschap NL willen in samenwerking de milieuprestaties van de zorginstellingen verbeteren. Om de gemeente Amsterdam handvatten te geven om te kunnen verduurzamen op het gebied van voedsel binnen de zorgsector hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de keten van de aardappel. Hierbij zijn de ketens van teler tot zorginstelling en vice versa in de Metropool regio Amsterdam in kaart gebracht, om uiteindelijk aanbevelingen te kunnen doen tot het optimaliseren van deze keten. Doel De gemeente Amsterdam informeren en adviseren over het verduurzamen van de instellingskeukens binnen de gemeente Amsterdam. Hoe kan de aardappelketen geoptimaliseerd worden om uiteindelijk een zo duurzaam mogelijk product te kunnen leveren. Met duurzaam hebben we ons gericht op de aspecten transport, voedselverspilling, duurzaam inkopen en biologisch en gangbare teelt. Wij hebben gekeken hoe de keten er op dit moment uit ziet vanuit beide richtingen, hoe de relatie tussen de verschillende spelers is en wat er nu gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Vervolgens is er advies gegeven over waar er mogelijk geoptimaliseerd zou kunnen worden. Methoden Om antwoord te kunnen krijgen op onze probleemstelling hebben wij een literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn er diepte-interviews afgenomen met verschillende schakels binnen de aardappelketen. Het literatuuronderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de aardappelketen en om onze kennis te verbreden als voorbereiding op het kwalitatieve onderzoek. Aan de hand van het literatuuronderzoek is besloten welke partijen of personen er werden geïnterviewd. Het startpunt van de interviews lag bij het interviewen van medewerkers van de zorginstellingen. Vanuit daar werd gekeken naar de volgende schakel in de keten. Er is een mindmap opgesteld als een checklist voor de interviews. Hierin stonden alle punten benoemd die besproken moesten worden tijdens de interviews. Resultaten De aardappelketen kent veel verschillende vormen met elk andere tussenschakels. Over één keten kan dus niet gesproken worden. De verschillende schakels opereren individueel, aan ‘ketendenken’ wordt niet gedaan. Dat wil zeggen, de verschillende schakels zijn niet gezamenlijk opzoek naar de meest optimale keten maar kijken alleen naar hun eigen sector. De onderzochte ketens kennen de totaalgroothandel (Deli XL en Sligro), AGF leverancier en verwerker als tussenschakels. Elke schakel kent zijn eigen duurzaamheidsbeleid, welke heel verschillend worden ingericht. Duurzaam inkopen staat bij zorginstellingen niet hoog op de agenda. De verwerkende industrie en de groothandels zijn hier een stuk verder mee. Conclusie De totaalgroothandel is een belangrijke schakel om te kunnen verduurzamen, zij hebben de logistiek in handen. Zij zijn in de positie de transportkilometers tot een minimum te beperken door efficiënt gebruik te maken van distributiecentra en bestaande netwerken. Omdat de opbrengst bij gangbare teelt hoger is dan bij biologische teelt is de CO2uitstoot en het energieverbruik per ton product bij de biologische teelt gelijk of soms zelfs hoger dan bij de gangbare teelt. Biologisch is dus niet direct duurzamer. Het verkorten van de keten heeft niet direct invloed op het verlagen van de verspilling 5 omdat de verspilling voornamelijk plaats vindt aan het eind van de keten, bij de zorginstellingen. Rechtstreeks leveren is alleen interessant op het moment dat er een gezamenlijk distributiecentrum van streekleveranciers aanwezig is. Hier zijn al verschillende voorbeelden van, bijvoorbeeld Vers 24/7. Nadeel is dat de instellingskeukens vaak niet meer zijn ingericht op onbewerkte producten, dit is wel de manier waarop de aardappelen worden aangeleverd. De keuze om producten duurzaam in te kopen ligt bij de zorginstellingen. Hier is het vooral van belang dat de persoon die invloed heeft op het duurzaamheidsbeleid ook persoonlijk affiniteit heeft met duurzaamheid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk