De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

NQplus-coderingshandleiding : een praktisch hulpmiddel om in voedingsonderzoek de bijdrage van de inname van micronutriënten uit voedingssupplementen in kaart te brengen.

Rechten:

NQplus-coderingshandleiding : een praktisch hulpmiddel om in voedingsonderzoek de bijdrage van de inname van micronutriënten uit voedingssupplementen in kaart te brengen.

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland steeds meer mensen voedingssupplementen gebruiken. Vooral multivitaminepreparaten bleken populair. Als voornaamste gebruikersmotief is ‘het optimaliseren van de gezondheid’ genoemd. Echter de vraag in hoeverre supplementgebruik bijdraagt aan het aanvullen van essentiële micronutriënten uit de voeding, kon niet beantwoord worden omdat een systeem om de bijdrage van micronutriënten uit voedingssupplementgebruik te berekenen ontbrak. Naast het Nederlands Voedingsstoffenstand (NEVO-tabel) was er behoefte aan een uniform en efficiënt systeem om in voedingsonderzoeken mede de inname van micronutriënten uit voedingssupplementen te kunnen berekenen. Doel Het samenstellen van een coderingshandleiding aan de hand waarvan de bijdrage van de inname aan micronutriënten uit voedingssupplementen berekend kan worden. Methode In de literatuur is gezocht naar bestaande coderingssystemen die geschikt zijn om voedingssupplementen te coderen. Met een sterkte-zwakte analyse is bepaald welke systemen hiervoor geschikt zijn. De data uit het NQplus-onderzoek werd gebruikt om de handleiding te ontwikkelen. Resultaten Een coderingshandleiding voor supplementgebruik binnen voedingsonderzoek. Daarnaast is in het NQplus-deelonderzoek het voedingssupplementgebruik van de deelnemers uit het NQplus-onderzoek in kaart gebracht. Conclusie Het NQplus_NES-coderingssyteem is ontwikkeld om binnen voedingsonderzoek de bijdrage aan de inname van micronutriënten uit voedingssupplementgebruik te berekenen. In de NQplus-coderingshandleiding is beschreven hoe middels dit systeem op uniforme wijze voedingssupplementen voorzien worden van codes. Aan iedere code is de samenstelling van het voedingssupplement gekoppeld. Met behulp van de NQplus-coderingshandleiding tezamen met de NEVO-tabel kan in voedingsonderzoek de totale gemiddelde inname aan micronutriënten berekend worden. De handleiding dient als praktisch hulpmiddel dat door wetenschappers en (onderzoeks-) diëtisten gebruikt kan worden in onderzoek. Aanbevelingen De coderingshandleiding kan binnen Wageningen University als standaard dienen om voedingssupplementgebruik in voedingsonderzoek in kaart te brengen. Evaluatie van het gebruik van de coderingshandleiding in ander onderzoek wordt aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk