De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De energie- en eiwitbehoefte van patiënten tijdens de eerste twee weken van ziekenhuisopname na het doormaken van een CVA : een systematische review

Rechten:

De energie- en eiwitbehoefte van patiënten tijdens de eerste twee weken van ziekenhuisopname na het doormaken van een CVA : een systematische review

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond Een CVA is geassocieerd met (een verhoogd risico op) ondervoeding. Derhalve is een nauwkeurige energie- en eiwitinname naar de juiste behoefte van CVA-patiënten tijdens de eerste weken na het CVA van groot belang. In deze scriptie is nagegaan wat de energie- en eiwitbehoefte is van CVA-patiënten tijdens ziekenhuisopname gedurende de eerste twee weken na het doormaken van een CVA en in hoeverre er sprake is van verschillende energie- en eiwitbehoeften binnen de volgende subgroepen: wel- en niet-bedlegerige patiënten, obesen en ondervoeden ten opzichte van patiënten met een BMI binnen de normale range, patiënten ouder dan 65 jaar ten opzichte van jongere patiënten en patiënten met een ernstig CVA ten opzichte van patiënten met een minder ernstig CVA. Methode Tot en met december 2013 is er systematisch gezocht naar literatuur in de elektronische databanken: PubMed, Cochrane Library, EMBASE en CINAHL. Alle Engels- en Nederlandstalige studies waarin de energie- en/of eiwitbehoefte van in het ziekenhuis opgenomen CVA-patiënten werd gemeten, onderzocht of waarin hierover onderbouwd advies wordt gegeven, zijn geïncludeerd. Voor de rapportage is de lijst van de PRISMA verklaring gebruikt. In verband met de grote heterogeniteit van de studies was kwantitatieve pooling onmogelijk en is deze scriptie beperkt tot een kwalitatieve samenvatting. Resultaten Achttien studies zijn uiteindelijk geselecteerd voor deze systematische review. Deze studies zijn gepubliceerd tussen 1987 en 2011. De gemeten energiebehoefte lijkt overeen te komen met de geschatte behoefte aan de hand van diverse formules met een toeslag van 10-30%. Over de eiwitbehoefte kan geen uitspraak gedaan worden gezien de minimale bewijskracht van de gevonden studies. Er is geen verschil in energiebehoefte tussen verschillende typen CVA. Er is onduidelijkheid over het verschil in energie- en eiwitbehoefte binnen de overige subgroepen vanwege het geringe aantal studies. Conclusie In verband met de grote spreiding van resultaten binnen en tussen verschillende studies wordt indirecte calorimetrie aanbevolen om de individuele energiebehoefte te bepalen. Meer onderzoek van hoge kwaliteit is nodig om de energie- en eiwitbehoefte van (subgroepen) CVA-patiënten te kunnen bepalen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk