De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van het jongerenwerk bij jongerenoverlast : een kwalitatief onderzoek naar de opvattingen, dilemma’s en methode van jongerenwerkers bij het tegengaan van jongerenoverlast

Rechten:

De rol van het jongerenwerk bij jongerenoverlast : een kwalitatief onderzoek naar de opvattingen, dilemma’s en methode van jongerenwerkers bij het tegengaan van jongerenoverlast

Rechten:

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is de behoefte aan reflectie van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Holland Rijnland in Leiden op de methodiek, ervaringen en opvattingen van haar jongerenwerkers en de samenwerking met ketenpartners bij overlastbestrijding. De volgende probleemstelling staat centraal: Wat doen jongerenwerkers van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Holland Rijnland aan het tegengaan van jongerenoverlast in Leiden? Het doel hierbij is om bij te dragen aan het verduidelijken van de rol van het jongerenwerk bij overlastbestrijding, om daarmee de samenwerking met andere organisaties - met name de regiopolitie en het Veiligheidshuis - te verbeteren. Op basis van de doel- en probleemstelling zijn de volgende drie hoofdthema’s gekozen voor zowel de literatuurstudie, als het veldonderzoek: de opvattingen, methode en omgang met dilemma’s. De literatuurstudie omvat een verkenning van literatuur over het huidige jongerenwerk, jongerenoverlast en de relatie tussen beide. Het veldonderzoek bestaat uit de resultaten van een kwalitatief onderzoek bestaande uit zes half-gestructureerde diepte-interviews met jongerenwerkers. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat jongerenwerkers overlastbestrijding beschouwen als een vanzelfsprekend onderdeel van het jongerenwerk. Jongerenwerkers dragen bij aan het tegengaan van jongerenoverlast door: jongeren positief te benaderen, hun gedrag bespreekbaar te maken, jongeren bewust te maken van het eigen en maatschappelijk gewenste gedrag, jongeren te adviseren, in te spelen op het geweten van jongeren en jongeren alternatieven te bieden. Het tegengaan van jongerenoverlast onderscheidt zich van andere jongerenwerkvormen door een specifieke toepassing van het werk. Jongerenwerk wordt bij jongerenoverlast met een continu en cyclisch karakter toegepast volgens de volgende vijf stappen: (1) signaleren, (2) oriënteren, (3) contact leggen, (4) relatie opbouwen en (5) perspectief bieden. Jongerenwerkers treden vrijwel altijd op bij jongerenoverlast, maar zijn niet snel geneigd om daarbij ketenpartners in te schakelen. Naarmate jongerenoverlast ernstiger wordt, zoeken jongerenwerkers sneller contact met partners en verandert de houding tegenover jongeren van vrijblijvend, naar normerend. Naast de onvermijdelijke spanningen tussen beroepsbeoefenaar en doelgroep binnen het welzijnswerk, zorgen problemen op het gebied van professionalisering, beleid en samenwerking ervoor dat het jongerenwerk geen optimale bijdrage kan leveren aan het tegengaan van jongerenoverlast. In het jongerenwerkbeleid is meer aandacht nodig voor overlastbestrijding. Er zijn verbeteringen mogelijk door samenwerkingsafspraken te concretiseren, methodiek voor monitoring van jongeren te vereenvoudigen en structureel uit te voeren en door aan te sturen op continuïteit in het contact met jongeren en buurtbewoners

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Pedagogiek
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk