De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gescheiden ouders, verbonden door conflicten : beschrijvend onderzoek naar de omgang van pedagogische medewerkers bij conflictsituaties tussen gescheiden ouders, uitgevoerd in opdracht van Kinderopvang Solidoe voor de Hogeschool van Amsterdam

Rechten:

Gescheiden ouders, verbonden door conflicten : beschrijvend onderzoek naar de omgang van pedagogische medewerkers bij conflictsituaties tussen gescheiden ouders, uitgevoerd in opdracht van Kinderopvang Solidoe voor de Hogeschool van Amsterdam

Rechten:

Samenvatting

Binnen Kinderopvang Solidoe zijn de laatste jaren steeds vaker pedagogisch medewerkers betrokken bij conflictsituaties tussen gescheiden ouders. Eind 2013 is vanuit het managementteam het idee geopperd een beleidsstuk voor de omgang met conflictsituaties tussen gescheiden ouders op te stellen. Na overleg met de organisatie is besloten eerst onderzoek te doen naar de aard en omvang van de conflictsituaties tussen gescheiden ouders op de werkvloer en de behoefte aan ondersteuning van pedagogisch medewerkers. Hieruit zal blijken of een beleidsstuk aansluit bij de wensen van de pedagogisch medewerkers of dat er behoefte is aan andere vormen van ondersteuning. De hoofdvraag van het kwalitatief beschrijvend onderzoek was: €œWelke behoefte aan kennis en vaardigheden hebben pedagogisch medewerkers van kinderopvang Solidoe in de omgang met conflictsituaties tussen gescheiden ouders?€ De enquete is ingevuld door 100 pedagogisch medewerkers, die op basis van een aselecte steekproef zijn geworven. Tevens zijn vier pedagogisch medewerkers, geworven door middel van een doelgerichte steekproef, geinterviewd. Dit om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van pedagogisch medewerkers met conflicten tussen gescheiden ouders. Vervolgens is deze kwalitatieve en kwantitatieve informatie verwerkt en inzichtelijk gemaakt door middel van tabellen en cirkeldiagrammen. Uit het onderzoek blijkt dat, gemiddeld, minder dan een kwart van de kinderen bij kinderopvang Solidoe gescheiden ouders heeft. Dit komt overeen met de landelijke cijfers die aangeven dat een op de zes kinderen een scheiding van ouders meemaakt (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013). Uit de literatuur blijkt dat hevige conflicten bij (v)echtscheidingen het systeem voor ieder gezinslid van het gezin ontwricht (Boszormenyi-Nagy, 2000). Iets meer dan de helft van de pedagogisch medewerkers is in aanraking geweest met conflictsituaties tussen gescheiden ouders. Deze conflictsituaties, zoals ook vermeld in Spruijt & Kormos (2010), varieerde van een ouder die negatief spreekt over de andere ouder tot een kind dat door een van de ouders niet mag worden opgehaald. Uit deze groep (58 medewerkers) is bij 90 procent van de medewerkers dit jaarlijks of half jaarlijks het geval. Het aantal medewerkers dat heeft aangegeven een beleidsstuk te willen waarin wettelijke bepalingen staan opgenomen overlapt deels met het aantal medewerkers dat behoefte heeft aan een training waarin gelegenheid is om te oefenen met situaties. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zal voor de organisatie een adviesrapport worden opgesteld

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Pedagogiek
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk