De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar meer zelfstandigheid door middel van de weektaak

Rechten:

Op weg naar meer zelfstandigheid door middel van de weektaak

Rechten:

Samenvatting

In dit probleem-analytisch onderzoek staat de hoofdvraag: ‘In hoeverre levert de weektaak een bijdrage aan de zelfstandigheid van kinderen in groep 6 van basisschool de Watergraafsmeerse Schoolvereniging volgens de leerlingen en leerkrachten van groep 6?’, centraal. Om de belangrijkste begrippen en aspecten rond het ontwikkelen van zelfstandigheid en de weektaak duidelijk te krijgen is er eerst een literatuuronderzoek gedaan. Het begrip zelfstandigheid kan omschreven worden als het ‘ik kan het zelf’-gevoel en de ontwikkeling hiervan wordt belangrijk gevonden in het basisonderwijs. De weektaak is van origine afkomstig uit het daltononderwijs en dient als hulpmiddel om kinderen metacognitieve vaardigheden aan te leren zoals het leren plannen en organiseren van het eigen werk en het kunnen reflecteren op het eigen leerproces. Voor dit zelfregulerende leren, het ‘leren leren’, is een actieve leerhouding nodig bij leerlingen. Het werken met de weektaak geeft leerlingen meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid, maar wel op een gestructureerde wijze omdat de leerkracht bepaalt welke taken op het takenblad komen. Basisschool de Watergraafsmeerse Schoolvereniging (de WSV), werkt met methodes en het onderwijs typeert zich als leerkrachtgestuurd onderwijs. De weektaak is begin dit jaar geïmplementeerd in alle groepen om de zelfstandigheid te bevorderen bij leerlingen, om meer tegemoet te komen aan de verschillende werktempo’s en niveauverschillen en om kinderen beter voor te bereiden op het voortgezet onderwijs waar een zelfstandige leer- en werkhouding wordt vereist. Aanleiding voor mijn onderzoek is het nog niet lekker lopen van de weektaak in groep 6a en 6b. Ik heb mijn onderzoek dan ook afgebakend door de verlegenheidssituatie in deze groepen te onderzoeken en analyseren. Tot mijn onderzoekspopulatie behoorden de twee leerkrachten en alle leerlingen van groep 6. Er is een open interview gehouden onder beide leerkrachten om de ervaringen te achterhalen omtrent het werken met de weektaak. Daarnaast heb ik een enquête afgenomen onder alle leerlingen van groep 6. Uit deze onderzoeken kwam onder andere naar voren dat de kinderen over het algemeen positief zijn over het werken met de weektaak. Ze ervaren het als een overzichtelijk instrument dat hen in staat stelt om zelfstandig verder te werken aan een nieuwe taak wanneer een taak af is. De leerkrachten geven ook aan positief te zijn over het werken met de weektaak al is de leerkracht van groep 6b nog zoekende naar de juiste differentiatie en organisatie omdat zij later dit schooljaar pas is ingestroomd. Een belangrijke conclusie is dat de weektaak de zelfstandigheid van leerlingen nog niet optimaal bevordert. Uit zowel de enquête als het open interview is gebleken dat de aandacht bij de kinderen vooral uitgaat naar het snel willen werken om een taak maar af te kunnen kruisen in plaats van dat ze zich bekommeren om de kwaliteit van hun werk. Ze zien de weektaak nog niet als een hulpmiddel om zelf keuzes te maken in het leren. Beide leerkrachten besteden geen tijd aan het samen met de leerlingen evalueren en het reflecteren op het leerproces. Volgens de theorie is dit juist zeer belangrijk voor het ontwikkelen van zelfstandigheid en is dit ook het doel van de weektaak. Mijn advies aan hen is dan ook om hier meer aandacht aan te gaan besteden door middel van lesjes waarin denkstappen hardop worden voorgedaan en door een evaluatie- en reflectiegedeelte toe te voegen aan het weektaakformulier evenals de afspraak tussen leerling en leerkracht. Om de weektaak beter te laten aansluiten bij de verschillende werktempo’s en leerniveaus doe ik de aanbeveling om de taken onder te verdelen in A-, B- en C-taken waarbij de A- taken voor alle leerlingen zijn, de B- taken voor sommige kinderen (voor de kinderen die extra oefening nodig hebben bijvoorbeeld) en de C-taken voor de kinderen met een snel werktempo. Dit principe kan eerst worden uitgeprobeerd waarna het kan worden geëvalueerd samen met de leerlingen. Ik adviseer beide leerkrachten om tijd in te ruimen om in gesprek te gaan met elkaar over de overeenkomsten en verschillen in organisatie en differentiatie

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingPabo HvA
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk