De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eén aanspreekpunt in beeld

Rechten:

Eén aanspreekpunt in beeld

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING: Het ICT-bedrijf Optimatic heeft een unieke formule voor het bedienen van haar klantenkring: één aanspreekpunt voor alle ICT-zaken. Optimatic heeft geconcludeerd dat zij een website nodig heeft die helpt deze onderscheidende formule duidelijk onder de aandacht te brengen van haar specifieke doelgroep: de accountancybranche. Aan mij is de mooie taak gegeven uit te zoeken hoe deze website er inhoudelijk en qua vormgeving uit zou moeten zien. Hiervoor heb ik mij eerst verdiept in een goed begrip van de verschillende diensten die Optimatic aanbiedt en kennis genomen van haar huisstijl en visuele identiteit. Ik heb me vervolgens systematisch verdiept in de content, visueel design en usability van al bestaande relevante websites. Enerzijds in die van de belangrijkste concurrenten van Optimatic en anderzijds in die als ‘best practices’ ervaren worden. Daarnaast heb ik op een rij gezet wat de trends zijn in websitebouw en de genoemde aspecten content, visueel design en usability. Gewapend met deze kennis heb ik in een paneldiscussie de meningen, voorkeuren, ideeën, verwachtingen en wensen gepeild onder representanten uit de klantengroep van Optimatic over hun ideale website. Er bleek een duidelijk consensus. Er is voorkeur voor een ‘rustige’ homepage waarbij de nadruk ligt op beeld en niet op tekst. Uit de voorgelegde voorbeelden kreeg een opzet á la C-roots.com met speelse menuknoppen en vertakkingen de meeste bijval. Qua kleurstelling werd de voorkeur uitgesproken voor de al in de huisstijl bekende combinatie van blauw, wit en zwart. Voor de sub pagina’s van de website, waar steeds één dienst nader belicht wordt, sprak de groep de wens uit dat de dienst zeer beknopt in woord wordt toegelicht en pleitten zij voor een pakkende foto ter ondersteuning. De website moet de boodschap goed in beeld brengen op pc’s en laptops met een verschillend beeldformaat, maar er is geen behoefte om dit ook via een tablet of smartphone in beeld te krijgen. De contouren van de beoogde website beginnen al enige vorm te krijgen. Om er zeker van te zijn dat wat in gedachten als meest wenselijk naar boven komt in de praktijk ook technisch goed uitvoerbaar en functioneel is, heb ik de website die ik voor ogen had in een diepte-interview voorgelegd aan een allround websitebouwer. Deze heeft mij zeer bruikbare tips verstrekt en gewaarschuwd voor mogelijke valkuilen. Deze bevindingen uit deskresearch en kwalitatief onderzoek heb ik vervolgens nog eens systematisch gegroepeerd volgens de bekende MoSCoW-methode in must haves, should haves, could haves en won’t haves. Op basis van deze prioritering heb ik samen met de vormgever Joost Oomes een eerste visueel concept van de homepage gemaakt. Dit concept heb ik voorgelegd aan twee professionele graphic designers teneinde het te toetsen aan de kennis en inzicht uit hun vakgebied. Hun commentaar en input hebben Joost en ik verwerkt in een tweede visueel concept. En dat hebben we, om de cirkel rond te maken, ter finale toetsing opnieuw voorgelegd aan twee potentiële klanten van Optimatic. Dit heeft geleid tot verfijning en laatste ‘finetuning’ van de homepage. Vervolgens hebben Joost en ik ons gezet aan het visueel design van de sub pagina. Dat heeft precies dezelfde cyclus van voorleggen en aanpassen doorlopen als die van de homepage. Tot slot is het visueel design van de homepage en van de sub pagina nog intensief besproken met de beoogde bouwer van 1aanspreekpunt.nl: Martijn Vis. De conclusie van dit overleg is dat vorm en inhoud dusdanig uitgewerkt en overdacht zijn dat de feitelijke bouw zich vlot laat realiseren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk