De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeropdracht Moslima Magazine

Rechten:

Afstudeeropdracht Moslima Magazine

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING De centrale vraag die in dit rapport wordt onderzocht is: “Hoe ziet de redactionele formule en een daarop gebaseerde dummy eruit voor een islamitisch vrouwenblad, dat aansluit bij de wensen van de doelgroep.” Op basis van het desk- en fieldresearch zijn de volgende conclusies getrokken die betrekking hebben tot de probleemstelling. De doelgroep bestaat uit hoogopgeleide moslimvrouwen tussen de 18 en de 26 jaar oud, woonachtig in de Randstad. De vrouwen zijn in het bezit van twee nationaliteiten en zien dit als een gunst. Zij zijn in Nederland opgegroeid en studeren en werken hier. Ze kennen de normen en waarden van het land en dat alles, maakt hen onderdeel van de maatschappij. De doelgroep krijgt echter ook haar eigen cultuur en religie van huis uit mee. Ze noemen zichzelf praktiserende zuster en de islam speelt een belangrijke rol in hun leven. De interesse in het concept voor een islamitisch blad voor moslima’s wordt bevestigd door zowel het kwantitatief als kwalitatief onderzoek. De panelleden van het groepsgesprek en de respondent van de enquêtes geven aan hier interesse in te hebben. De behoefte komt voort uit het feit dat er geen islamitisch blad wordt aangeboden in Nederland. Aan de hand van het literatuuronderzoek en het fieldresearch is de redactionele formule voor het blad ontwikkeld. SUMMARY This paper will attempt to answer the following question: “What does the editorial formula and the dummy of an Islamic magazine, which suits the wishes of the target audience, look like?” Based on a desk and field research, the following conclusion, concerning the above question, has been made. The target audience exists of well-educated female Muslims with the age ranging between 18 and 26. These women live in the big cities and have a dual nationality which they view as a privilege. They grew up in the Netherlands; the same country in which they have also studied and worked. They are well acquainted with the values of this country, which makes them part of the society. Additionally, they have also inherited culture and religion from their parents. They find Islam an important aspect of their lives, and consequently call themselves professing Muslims. Both the quantitative and the qualitative research confirm the interest in an Islamic magazine by Muslims. Interest is shown by the participants of the conducted survey and by the panellists of a group discussion. The demand is caused by the lack of an Islamic magazine in the Netherlands. The editorial formula is designed on the basis of a desk and field research.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk