De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbeteren van de eerste versie van de video review app

Rechten:

Verbeteren van de eerste versie van de video review app

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Shoot2Share B.V. is een bedrijf dat sinds 2013 bestaat. Shoot2Share houdt zich bezig met het exploiteren van een applicatie; de video review app. De video review app is de eerste applicatie die Shoot2Share heeft ontwikkeld. De applicatie is een white-label product en kan verkocht worden aan bedrijven die de applicatie onder eigen naam kunnen uitbrengen. De eerste versie van de video review app is verkocht aan Philips en is sinds januari 2014 gratis verkrijgbaar voor smartphones met het besturingssysteem IOS en Android. Om potentiële gebruikers tevreden te houden en om de applicatie te verbeteren is er onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid en de daarbij horende functies van de video review app, die gemaakt is voor Philips. Er is onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van de video review applicatie om vervolgens, via een verbetervoorstel, aan te kunnen geven welke punten/onderdelen veranderd moeten worden. Dit rapport is gebaseerd op desk- en fieldresearch, dit laatste in de vorm van usabilitytests en panelgesprekken. Vanuit de resultaten uit deze methodes is een conclusie getrokken waaruit een verbetervoorstel is gemaakt. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit personen tussen de 20 en 65 jaar. Er wordt door deze personen veel gebruik gemaakt van internet via de smartphone, en social media is bij veel mensen niet meer weg te denken. Veel personen uit de doelgroep zoeken eerst informatie op via het internet om vervolgens een product aan te schaffen. De video review app zou voor deze mensen een goede uitkomst kunnen bieden. Volgens verschillende experts moet een applicatie voldoen aan de volgende punten om als gebruiksvriendelijk ervaren te worden; leerbaarheid, efficiëntie, onthoudbaarheid, foutgevoeligheid, voldoening en functionaliteit. Deze factoren hebben een flinke rol gespeeld bij het maken van het verbetervoorstel. De ontwikkelingen rondom applicaties en smartphones zijn de afgelopen jaren erg hard gegaan. Er zijn verschillende trends voor het jaar 2014 gespot. Daarnaast is er veel informatie gekomen uit de fieldresearch doordat potentiële gebruikers de video review app getest hebben en daarna deel hebben genomen aan een panelgesprek. Hieruit is gebleken dat de video review applicatie qua lay-out aangepast moet worden zodat het voor gebruikers duidelijker en overzichtelijker wordt. Op basis van de resultaten is in het verbetervoorstel een voorstel te lezen en te zien hoe de gebruiksvriendelijkheid verbeterd kan worden. SUMMARY Shoot2Share BV is a company that was founded 2013. Shoot2Share earns money by exploiting an application; the video review app. The video review app is the first application, which they have developed. It’s an application that gives users the ability to create a video review in an easy way. De application is a white label product and can be sold to different companies. Philips is the first customer of Shoot2Share. In January 2014 they released the first Philips video review app. This application is available for smartphones with the operating systems IOS and Android. To improve the functionality and to satisfy customers, research has been done to the usability and functions of the video review app. Research has been done to write a proposal for improvement. In this proposal, points are processed to improve the functionality. This report is based on both desk- and field research. Field research was carried out by testing the usability and through panel discussions with potential users. Results from this research has led to conclusion on how improve the app. These are summarised in the improvement report. The First part of this report is about Shoot2Share, the video review application and video reviews that the app creates. After that we continue with the target audience. The target audience of Philips is very diverse. For this report I used the population with the age from 20 till 65. This part of the audience uses a lot of internet on mobile devices and social media. A lot of people use the internet to get information about products they consider buying. For these people the video review app is well suited. According to several experts, a user friendly application must need the following points; learnability, efficiency, memorability, error sensitivity, satisfaction and functionality. These factors have played a major role in making the improvements. The development of applications and smartphones has gone very fast the last few years. There are several trends spotted for 2014 that are applied for improvement. Potential users have tested the video review app and have participated in a panel discussion. The results showed that the video review app should be improved in terms of lay-out to be more clear and transparent to users. These results are reflected in the proposal.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk