De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communication plan Oxford Brookes University Sustainability Team

Rechten:

Communication plan Oxford Brookes University Sustainability Team

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Het Oxford Brookes University Sustainability Team wordt steeds belangrijker en ontwikkelt een bredere en blijvendere positie binnen de algemene strategie van de universiteit. Om een zo hoog mogelijk invoerings- en toepassingsniveau van duurzaamheid te kunnen bewerkstelligen, is interactie met de doelgroep noodzakelijk. Desk- en fieldresearch zijn uitgevoerd om de volgende probleemstelling te kunnen beantwoorden: “Wat is de kennis en houding van de doelgroep van Oxford Brookes University aangaande duurzaamheid en hoe kan het Oxford Brookes University Sustainability Team de kennis en houding van studenten verbeteren, door middel van een cross mediaal communicatieplan, met als doel hen bij al haar activiteiten te betrekken en deel te laten nemen?” Uitgebreid onderzoek leverde belangrijke inzichten op betreffende de doelgroep, studenten van Oxford Brookes University. De belangrijkste inzichten laten zien dat studenten:  het belangrijk vinden dat Oxford Brookes University een bijdrage levert aan een positieve invloed op het milieu,  niet weten dat Oxford Brookes University actief is in het leveren van bijdragen aan een positieve invloed op het milieu,  slecht geïnformeerd zijn en daardoor onzeker zijn over of en hoe ze de universiteit kunnen helpen door activiteiten uit voeren,  het belangrijk vinden om zelf in actie te komen of activiteiten uit voeren,  het lastig en te veel werk vinden om activiteiten uit te voeren,  een hoge betrokkenheid belangrijk vinden bij het uitvoeren van duurzaamheid,  wanneer studenten een stem krijgen en beslissingen kunnen maken voelen zij zich betrokken bij campagnes rond duurzaamheid,  om duurzaamheid te communiceren naar de doelgroep is het beste om een informele en non-commerciële toon aan te houden. Bovendien kent maar 8% van de studenten het Oxford Brookes University Sustainability Team . De redenen hiervoor zijn: gebrek aan informatie, zichtbaarheid en feitelijke aanwezigheid op de universiteit. Ten einde kennis, houding en gedrag van de doelgroep te veranderen, worden er twee communicatiedoelen geformuleerd:  “Verbeter de reputatie van het OBUST van 8% naar 28% in een periode van 3 maanden, van 15 september 2014 tot 15 December 2014.”  “Verbeter de bereidheid van studenten om de universiteit te helpen van 36% naar 56% in een periode van 3 maanden, van 15 september 2014 tot 15 December 2014.” De start van het academische jaar markeert een nieuw startpunt voor het Oxford Brookes University Sustainability Team, ten eerste om haar aanwezigheid te vergroten en ten tweede om een actievere aanpak uit te dragen ten opzichte van duurzaamheid op de universiteit. Het effect concept: Get Active, Get Sustainable zal de directe positieve effecten op het milieu en op een duurzamere levensstijl tonen die de bijdragen van deelname hebben. Dit concept omvat het principe dat het OBUST studenten kan informeren en studenten uiteindelijk kan binden aan en betrekken bij het team en duurzaamheid op de universiteit. Tijdens dit proces is het van groot belang dat OBUST voortdurend de boodschap communiceert dat activiteiten voor duurzaamheid gemakkelijk en moeiteloos zijn. Dit effect concept houdt een informationele positionering aan. “Fresher’s Fair presents the Sustainability Team” vormt het uitgebreide concept en vindt plaats tijdens de start van het nieuwe academische jaar. Het Oxford Brookes University Sustainability Team zal gedurende dit evenement aanwezig zijn om haar activiteiten te presenteren. Twee medewerkers en twee hulpstudenten zullen de studenten elke dag informeren. De hele week zal vol zitten met interessante en informatieve activiteiten. Studenten kunnen informatieve colleges, workshops en documentaires bezoeken. Om studenten op de juiste manier te benaderen zullen de passende communicatiemiddelen moeten worden ingezet. Tijdens de week, maar later in het semester, zullen studenten via Facebook, Twitter, direct mail, guerrilla marketing, affiches en narrowcasting door het Oxford Brookes University Sustainability Team benaderd worden. Aanvullende promotiematerialen zullen in samenwerking met het media centrum gemaakt worden. Het Oxford Brookes University Sustainability Team blijft ook gedurende de rest van het collegejaar zichtbaar en aanwezig in het informatiecentrum en op alle campussen van de universiteit. Het evenement “Student switch off”, op de helft van elk semester, zal studenten actief betrekken bij de universiteit en het Oxford Brookes University Sustainability Team. Het doel is om studenten in hun woonhuis het elektriciteitsgebruik omlaag te laten brengen. Het is een wedstrijd waarmee studenten een prijs kunnen winnen als hun huis de meeste deelnemers heeft en aantoonbaar de meeste besparing heeft gerealiseerd. Het evenement wordt door email, Facebook en Twitter gepromoot. Tijdens de “Student switch off” kunnen studenten ook meedoen aan een fotowedstrijd. Studenten kunnen gedurende de week de leukste foto’s van hun “switch off” insturen. Er kunnen prijzen voor diverse activiteiten in Oxford gewonnen worden, zoals kaartjes voor concerten, musea of films, maar ook buskaartjes naar Londen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk