De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Radio 1 – De Ochtend; een waarderingsonderzoek naar radioprogramma De Ochtend van KRO-NCRV

Rechten:

Radio 1 – De Ochtend; een waarderingsonderzoek naar radioprogramma De Ochtend van KRO-NCRV

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Dit onderzoek is ontstaan door de ontwikkelingen die eind 2013 bij de publieke omroep zijn doorgevoerd. De overheid besloot de subsidies te beperken om de kosten van de publieke omroep te minderen. Tevens werden de omroepen opgedragen te fuseren, zoals KRO-NCRV hebben gedaan. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Radio 1 een nieuw zenderformat introduceerde. In het vernieuwde zenderformat kwamen een aantal programma’s te vervallen en kregen nieuwe programma’s een plek. De Ochtend is één van deze nieuwe programma’s die sinds 1 januari 2014 is gaan uitzenden. Dit programma is zonder vooronderzoek gelanceerd. Dit onderzoek meet de waardering onder de Radio 1-luisteraars naar het programmaformat van De Ochtend. Literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek creëren de basis van dit onderzoek. Het kwalitatief onderzoek bestaat uit diepte-interviews met experts en panelgesprekken. De experts geven informatie over formats, onderzoek naar radioprogramma’s en De Ochtend. Zij werpen nieuw licht op het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit vier panelgesprekken. Iedere respondent heeft meegedaan aan twee panelgesprekken. In de eerste ronde panelgesprekken werd gevraagd naar de formatelementen van De Ochtend. De resultaten en conclusies uit de eerste ronde panelgesprekken werden gecontroleerd in de tweede ronde panelgesprekken. Tevens werd de vernieuwde line-up en proefuitzending gecontroleerd. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat het programmaformat van De Ochtend draait om ‘toegevoegde waarde’. Toegevoegde waarde valt uiteen in nieuwswaarde, verdieping, serieus en duidelijkheid. Dit zijn de basiscriteria waaraan de formatelementen moeten voldoen om goed gewaardeerd te worden. Kijkend naar de structuur van het programma, komt het woord mix naar boven. De luisteraar hoort graag een mix tussen niet alleen nieuwsgenres, maar ook nieuwsniveau’ s. Alle nieuwsgenres mogen worden behandeld, cultuur en sport minder intensief. De luisteraars horen graag nationaal en internationaal nieuws terug in het programma. Ze zoeken naar balans, om zo van alles mee te krijgen met de nodige verdieping. Jingles zorgen voor de vormgeving en herkenbaarheid van het programma, terwijl muziek rust brengt. De Ochtend wordt goed gewaardeerd als rekening wordt gehouden met deze criteria. Formatelementen die hier niet aan voldoen kunnen het best uit het programma worden gehaald. SUMMARY This research started because of the recent developments within the public radio and television stations, also known as NPO. At the end of 2013, the government limits the funds to the public radio and television stations. This helped reducing costs. The government also wanted the national radio and television stations to merge. These developments have led to a new broadcast format on Radio 1. Old programmes were lost and new programmes were given a chance. De Ochtend is one of these new programmes. This programme started broadcasting on January 1st 2014. There has not been done any research before the first broadcast. This research provides an answer to the question: ‘What do the Radio 1 listeners think of the format parts of radio programme De Ochtend?’ Besides an answer to the main question, this research will also take into account and discuss changes the listeners would like to make to the programme. This research is based on literature study and qualitative research, consisting of panel discussions and in-depth-interviews. These in-depth-interviews were done with experts on radio formats, researching methods and De Ochtend. Every expert brought new information to this research. In this research there were four panel discussions. Every respondent participated in two panel discussions. The first panel discussion discusses the format elements of De Ochtend. The second panel discussion checked the conclusions and recommendations of the first panel discussions. The new programme format and test broadcast were also checked. The most important conclusion of this research is that the programme format of De Ochtend must consist of added value. Added value falls apart in news value, depth, serious and clarity. These are the prior criteria which every format part must consist of to be valued properly. Looking at the content of the programme the word mix is very important. De Ochtend must have a proper mix in news categories and in news levels. Every news category can be used in De Ochtend. The listeners also like to hear national and international news. They are searching for balance to be as informed as possible with the necessary depth. The jingles create design and recognition, while music creates a break for the listeners. All format parts must comply with these criteria to be successful.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk