De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimalisatie van de website ‘Warchildholland.org’

Rechten:

Optimalisatie van de website ‘Warchildholland.org’

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In dit rapport staat de volgende probleemstelling centraal: “Op welke wijze kunnen de content en navigatie van warchildholland.org geoptimaliseerd worden, zodat er in de toekomst meer online conversie plaatsvindt?” Bezoekers van de website staan positief tegenover het doel van War Child en het doen van een donatie. De bezoeker verliest echter zijn interesse door de uitstraling van de website, de donatiebutton en het donatieformulier. Bovenstaande probleemstelling is beantwoord door gebruik te maken van deskresearch en fieldresearch. De fieldresearch bestaat daarbij uit twee soorten onderzoek: enquêtes en interviews. Allereerst zijn 283 enquêtes afgenomen bij respondenten uit verschillende werelddelen. Vervolgens zijn tien interviews gehouden om de gedachtegang van de respondenten te achterhalen. Ook bij de interviews zijn de tien respondenten afkomstig uit verschillende werelddelen. Tijdens de deskresearch is aandacht besteed aan War Child als organisatie en de doelgroep van War Child. Daarnaast is de huidige website van War Child geanalyseerd en wordt er aandacht besteed aan de conversiedoelstellingen. De optimalisatie hiërarchie van Maslow, best practices en online trends komen ook aan bod. In de enquêtes zijn de huidige navigatiestructuur, de website in het algemeen, de donatiemogelijkheden, het donatieformulier en de positieve en negatieve kanten van de website onderzocht. Tijdens de interviews is dieper ingegaan op de gedachtegang en de motivatie van de respondenten. Uit het onderzoek zijn conclusies getrokken die de basis vormen van een advies aan War Child. Uit het onderzoek blijkt dat er verbeterpunten zijn voor War Child. De informatie die ik heb verzameld is uitgewerkt terug te lezen in dit onderzoeksrapport. SUMMARY This report addresses the following problem: “How can the content and navigation of warchildholland.org be optimized, so that more online conversion will take place in the future?” Visitors of the website are favorably inclined towards War Child’s goal and making a donation to War Child. However, the visitor loses his interest because of the appearance of the website, the donation button and the donation form. The problem statement above has been answered through desk research and field research. The field research consisted of two kinds of research; surveys and interviews. Firstly, 283 surveys were held among respondents from different continents. Subsequently, ten interviews were conducted to determine the reasoning of the respondents. The interviews were also held among respondents from different continents. The desk research focuses on War Child as an organization and on the target group of War Child. The website of War Child has been analyzed and consideration has been given to the conversion goals. The optimization hierarchy of Maslow, the best practices and online trends are also discussed. In the survey the current navigation, the website in general, the donation possibilities, the donation form and the positive and negative sides of the website were examined. The interview focuses on the thoughts and motivations of the respondents. The results of the research form the basis of an advice to War Child. The research shows that there is room for improvement by War Child. The information I have collected has been worked out in detail in this report.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk