De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De weg naar een geëngageerde doelgroep - Een socialmediastrategie voor cross-over films

Rechten:

De weg naar een geëngageerde doelgroep - Een socialmediastrategie voor cross-over films

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In de periode van 2005 tot 2009 hadden filmmakers en producenten het hard te verduren om bezoekers naar de bioscopen of filmtheaters te trekken. Destijds werden er drastische dalingen geconstateerd in de bioscoopbezoeken. Het illegaal downloaden van films werd als een van de belangrijkste oorzaken gezien voor de daling (Volkskrant, 2006). Tegenwoordig ziet deze situatie er al wat rooskleuriger uit. Sinds 2010 zijn er meer bioscoopkaartjes verkocht dan voorgaande jaren maar de stijging gaat niet hard en vlakt zelfs af (Dijksterhuis, 2013). Hierdoor groeit de vraag naar een onderzoek naar hoe deze bezoekers effectief bereik kunnen worden. NFI probeert dit via vele communicatiewegen maar worstelt nog met de manier hoe ze social media in kunnen zetten. NFI is met haar films aanwezig op social media maar momenteel is er vooral sprake van een eenrichtingsverkeer en is het van belang dat er engagement ontstaat met de doelgroep. Uit theoretisch onderzoek blijkt namelijk dat online engagement leidt tot een hoger communitygevoel en een hogere koopintentie. De probleemstelling uit dit onderzoek luidt: Welke content met betrekking tot social networking- en social sharing-sites bevordert engagement bij de liefhebbers van Nederlandse cross-over films? Via een literatuurstudie worden verschillende aspecten uiteengezet waarmee rekening gehouden moet worden bij de ontwikkeling van een socialmediastrategie. Ook is er een online enquête onder de doelgroep verspreidt en 7 diepte-interviews gehouden om een beter beeld te krijgen van de behoefte van de doelgroep. Verschillende inzichten zijn voortgevloeid uit deze resultaten. Er is gebleken dat de doelgroep van NFI zich voornamelijk in het element ‘watching’ bevindt van de Engagement Piramide. Dit houdt in dat de doelgroep statusupdates op social media alleen leest (en af en toe liket). Ook is naar voren gekomen dat contentmarketing hoogst bepalend is bij het creëren van interactie en dat het bij een contentstrategie belangrijk is om content systematisch te plannen, creëren, plaatsen en te monitoren. Tevens moet deze content origineel, humoristisch, visueel maar bovenal relevant zijn voor de doelgroep. De leeftijd van de doelgroep ligt tussen 31 en 55 jaar. Bijna de hele doelgroep maakt gebruik van social media met name Facebook. Met de leeftijdsgroep van 60-plus is moeilijk te interacteren op social media. Hoe jonger de doelgroep, hoe meer interactie er plaatsvindt. Opvallend was, dat wanneer er een statusupdate werd geplaatst waarbij de doelgroep mocht participeren (in een winactie bijvoorbeeld) of co-creëren (bij bedrijfskeuzes) nam de interactie significant toe, ook bij de ouderen leeftijdsgroep. Voor NFI is het vooral belangrijk om hogere niveaus, zoals ‘sharing’ en ‘commenting’, te bereiken in de Engagement Piramide. Hiervoor zullen ze content systematisch in moeten plannen en deze content consequent moeten doorvoeren op social media. Vooraf moeten doelstellingen worden gesteld, zoals: “Bij elke statusupdate moet minstens 25% van de volgers betrokkenheid tonen (door middel van een like, reactie of door te delen)”. Tevens moeten statusupdates moet achteraf gemonitord worden om zo inzicht te krijgen in welke geplaatste content goed presteert. Verder is het van belang om de doelgroep te betrekken bij de filmpagina en bij bedrijfskeuzes. Het is raadzaam om door middel van co-creatie, participatie en het stellen van vragen engagement tussen de volgers en NFI te verhogen. Er kan gecocreëerd worden door de doelgroep bijvoorbeeld mee te laten beslissen over het uiterlijk van een poster of wat de nieuwe tagline van de film wordt. Een effectieve statusupdate is een update die zowel een tekst of vraag bevat en daarbij een mooie foto of leuk filmpje toont. Oftewel, een tekstuele update met een ondersteunende afbeelding/film. De doelgroep ziet graag visuele aspecten terug in een statusupdate op social media. NFI kan hier haar voordeel mee doen door veel van dit soort content te plaatsen, denk aan trailers, portretfoto’s, behind-the-scene foto’s, making-of filmpjes. Er is gebleken dat het verstandig is om op Facebook nieuwscontent over de film en entertainende content te delen zoals foto’s en video’s. Op Twitter is vooral plaatst voor korte persoonlijke statusupdates, korte vragen aan het publiek en nieuwsgerelateerde berichten rondom het product of de filmbranche. De jongere leeftijdscategorie (tot 30 jaar) is meer geïnteresseerd in laagdrempelige vragen (zoals “Wie vind jij de leukste personage uit onze film?”), vindt het leuker om te participeren en ziet graag frequenter een statusupdate van een bedrijfspagina voorbijkomen op social media dan de ouderen. Op deze manier kan er per leeftijdssegment rekening gehouden worden met welke content op social media geplaatst wordt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk