De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Heel Holland… door dik en dun’ Onderzoek naar de ontwikkeling van een crossmediaal concept waarbij de doelgroep door middel van

Rechten:

‘Heel Holland… door dik en dun’ Onderzoek naar de ontwikkeling van een crossmediaal concept waarbij de doelgroep door middel van

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Overgewicht is vandaag de dag een groeiend wereldwijd probleem, vooral onder de laag tot middelbaar opgeleide bevolking. Omdat overgewicht de kans op ziekten vergroot wordt de vraag naar preventieve middelen steeds groter. Dit afstudeeronderzoek geeft antwoord op deze preventieve vraag door de ontwikkeling van een crossmediaal coachingsconcept voor de televisiezender SBS6, met als doel dat de hele doelgroep (3,4 miljoen Nederlanders) door middel van interactie daadwerkelijk gewicht verliest. Er moet dus op grote schaal een gedragsverandering plaats vinden. Met een crossmediaal concept kan heel doelgericht gewerkt worden, er kan namelijk gebruik worden gemaakt van de specifieke krachten van ieder medium. Uiteraard is allereerst de doelgroep grondig geanalyseerd, evenals de opdrachtgever SBS6. Hieruit bleek dat de Entertainment Education strategie zeer doeltreffend zou werken: door een gezondheidsboodschap te verwerken in een populair (televisie)genre wordt ingespeeld op de emotie van de kijker en wordt het accent verlegd van de informatieve boodschap naar spelelementen, verhaallijnen en hoofdpersonen. ‘Leren’ wordt op deze manier niet opgelegd, het is een positieve bijkomstigheid van televisie kijken. Deskresearch heeft vervolgens gezorgd voor veel informatie op de gebieden crossmedia, interactie, gedragsverandering en overgewicht, hierdoor kreeg het concept steeds meer vorm. Ook de grondige marktanalyse zorgde voor veel concrete do’s en don’ts voor de verdere ontwikkeling van het afvalconcept. Tijdens dit onderzoek – zowel in de verkennende als in de beschrijvende fase – was het van groot belang om daadwerkelijk te spreken met de doelgroep en er achter te komen welke crossmediale uitbreidingen daadwerkelijk effect zouden hebben. Door middel van half-gestructureerde interviews en een grootschalige enquête is antwoord verkregen op deze vraag. Het onderzoek heeft geresulteerd in een prachtig advies, genaamd ‘Heel Holland… door dik en dun’. Als basis kent het concept een wekelijks terugkerend tv-programma vervolgens wordt door middel van een (hard)loopevent, afvalgame, receptenvinder, podcast, e-book en workout video’s de doelgroep in beweging gebracht. Via een mobiele applicatie, website, print en sociale media worden de tools naar buiten gebracht. SUMMARY Obesity is a growing problem worldwide, especially among the lower educated population. Being obese increases the risk of many diseases including some forms of cancer. That is why people are increasingly looking for preventives. This thesis responds to this trend by the development of a cross media coaching concept for the Dutch television channel SBS6. The aim of this program is that the whole target group (3.4 million Dutch individuals) will lose weight. In other words, human behaviour needs to be changed on a large scale. Using a cross media concept helps to work with details because the specific strengths of each communicator can be used. First of all the target group has been analysed extensively, as well as the client SBS6. This analysis showed that the Entertainment Education strategy would work effectively: When introducing an informational health message in a popular TV genre you respond to the emotions of the viewer, whereby the focus will shift from the informative message to game elements, storylines and characters within the program. Learning this way is not an obligation, it is a positive side effect of watching television. Desk research has provided a lot of information in the areas of cross media, interaction, behaviour and obesity, it gave more shape and body to the concept. The analysis of competitors has caused a lot of practical do's and don'ts for the further development of the concept. During the research - both in the exploratory phase and in the descriptive phase - it was very important to speak with the audience. We wanted to know their thoughts on several ideas and we wondered which media extensions would work. By means of semi-structured interviews and a large survey we have collected answers to these questions. This research has resulted in a wonderful concept, called 'Heel Holland ... door dik en dun’. The main item of the concept is a weekly recurring TV program. From week 5 on – after the target group (3.4 million Dutch) is confronted, informed and motivated – they will start with the big weight-lose-project. With a running event, a game, a recipe finder, a podcast, an e-book and workout videos the target group will get in shape fast. The tools just mentioned will be offered through a mobile application, a website, print and social media.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk