De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Life Journey

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Dit rapport is geschreven in opdracht van Lightcoach met Worldvisuals Film als partner. Het onderwerp van het rapport is het concept Life Journey, wat als doel heeft om het studiekeuzeproces te verbeteren, te vergemakkelijken en leuker te maken. Door de scholieren actief te laten participeren in een zoektocht die ook nog eens leuk is, is de verwachting dat zij bewust worden van de keuzen die zij maken en het belang daarvan. Tevens is het de bedoeling dat de gebruiker meer inzicht krijgt in zichzelf, omdat Lightcoach meent dat meer zelfkennis leidt tot bewustere keuzen. Life Journey bestaat nu enkel uit een mobiele applicatie die in ontwikkeling is. Om de scholieren actief te laten participeren wil Lightcoach Life Journey uitbreiden met andere media, maar weet niet wat de juiste mediavormen voor de doelgroep zijn en hoe deze kunnen worden ingezet. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag van dit rapport: “Wat is voor Lightcoach de juiste opzet en invulling van een transmediaal concept ter aanvulling op de bestaande mobiele applicatie voor Life Journey om middelbare havo- en vwo-scholieren die in het pre-examenjaar zitten genoeg inzicht te bieden om een bewuste studiekeuze te maken door hen actief te laten participeren in de zoektocht naar de juiste studiekeuze?” De veronderstelling is dat de doelgroep wordt gestimuleerd om actief te participeren in het concept Life Journey door het transmediaal uit de breiden. De kracht van een transmediaal concept is dat de doelgroep via verschillende mediavormen en een sterk verhaal (storytelling) wordt geprikkeld om deel te nemen aan het geheel. Het rapport bevat bevindingen over de wensen en behoeften van de doelgroep ten aanzien van hun mediagebruik in combinatie met de studiekeuze. Ook geeft het rapport weer welke transmediale opzet het meest geschikt is voor Life Journey en aan welke voorwaarden het transmediale concept voor Life Journey moet voldoen, zowel qua opzet als invulling. SUMMARY This rapport has been commissioned by Lightcoach with Worldvisuals as her partner. Worldvisuals Film has been working together with Lightcoach on a concept called Life Journey. The goal of this concept is to improve, help and make it more fun for upcoming students to choose the right education/study. By letting students participate in an active manner, Lightcoach expects that these students will make their choice of education more responsible and more deliberate then they would normally do. Furthermore the goal of the concept is to give the user a greater understanding of him/herself, because Lightcoach believes that a better self-understanding leads to making better, deliberate choices. At the moment of writing, Life Journey merely exists of a mobile application still under development. To get these students to a point where they are actively participating with the concept, Lightcoach means to expend Life Journey with additional media. However which specific forms of media are required to reach these students (the target group), is yet unknown. This problem leads to the following question, which will be the central research question of this rapport: “What is Lightcoach’s proper design and implementation of a trans-media concept to complement the existing mobile application for Life Journey, to give highschool/secondary school students from ‘havo’ and ‘vwo’ in their pre-final year enough insight and self-understanding to make a deliberate choice of education by letting them actively participate in their search for the right study/education.” The assumption is that the target group will be motivated to actively participate in the concept Life Journey by expending it on a trans-medial level. The appeal of a trans-medial concept is that the target group will be stimulated through several forms of media combined with a strong story (storytelling) which will lead to active participation. This rapport contains findings about the wants and needs in the areas of study/education choices and their media usages. It also represents the most suitable design for a trans-medial concept for Life Journey and it describes the preconditions that are proposed for design and implementation.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk