De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De digitale libelle

Rechten:

De digitale libelle

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Dit rapport is geschreven in opdracht van tijdschrift Libelle. Door de grote concurrentie op het gebied van print media is online niet meer weg te denken uit een multimediaal merk van een tijdschrift. De digitale editie van Libelle is echter een exacte kopie van het papieren tijdschrift. De veronderstelling is dan ook dat de digitale Libelle momenteel niet door de doelgroep wordt gelezen, omdat de digitale editie de lezer in vergelijking met het papieren tijdschrift geen toegevoegde waarde biedt. Het onderzoek heeft tot doel een advies te formuleren ten behoeve van de digitale Libelle, op grond waarvan kan worden bereikt dat de digitale editie zich onderscheidt van het papieren tijdschrift en beter aansluit op de online wensen en behoeften van de doelgroep. Het advies betreft zowel de inhoud als de vorm en is voortgekomen uit de desk- en de fieldresearch die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd. De doelgroep wordt tegenwoordig overspoeld met informatie. Mede daardoor is het essentieel dat artikelen in een digitaal magazine korter zijn dan in een papieren versie. Ook moet een digitale editie goed leesbaar zijn, omdat de concentratie van de lezer op het beeldscherm kleiner is dan op papier. Een duidelijke leesletter en een juiste lettergrootte zijn derhalve van belang. De interface van een digitaal magazine mag niet te ingewikkeld in elkaar zitten; buttons in een magazine moeten duidelijk en herkenbaar zijn. Daarbij moet een digitaal magazine de lezer een gebruiksaanwijzing bieden die de navigatie van het magazine toelicht. De doelgroep wil graag op artikelen reageren, artikelen doorsturen en worden doorgelinkt naar externe websites. Daarnaast wil de doelgroep de mogelijkheid tot bewaren van recepten en/of artikelen hebben. In de digitale editie zal extra inhoudelijke content op het gebied van mode, gezondheid, beauty en wonen worden verwerkt. Deze content is exclusief beschikbaar voor de digitale lezer. Artikelen in de digitale editie zijn kort en prettig leesbaar. Bladeren door artikelen en producties kan horizontaal, artikelen worden verticaal gelezen. Om te voorkomen dat lezers afhaken, krijgt de interface van de digitale Libelle niet ineens, maar stapsgewijs meer functies. Zowel de cover als de inhoudsopgave zijn interactief. De digitale Libelle bevat een gebruiksaanwijzing waarin de navigatie en de buttons in het digitale magazine worden toegelicht. De buttons zijn duidelijk en herkenbaar. Op het gebied van design wordt de digitale Libelle interactiever gemaakt door het toevoegen van interactieve buttons. Deze buttons maken het voor de lezer mogelijk een geluid af te spelen, een video te bekijken en elementen als tekst of beeld te laten verschijnen. Daarbij kan de lezer reageren op artikelen, deze artikelen doorsturen en/of bewaren. De prijs van de digitale Libelle zal naar beneden moeten worden aangepast. De doelgroep wil voor een digitale versie van het tijdschrift minder betalen dan voor het papieren tijdschrift. In de toekomst kan de digitale Libelle nog verder worden uitgebreid door middel van (bewegende) interactieve elementen en ‘doorkliks’ in beelden. Eerst zal echter in een vervolgonderzoek moeten worden uitgezocht of deze invulling voor Libelle budgettair haalbaar is. Met behulp van de bevindingen uit zowel de desk- als de fieldresearch zijn ten behoeve van dit adviesrapport prototypes geproduceerd, die een duidelijk inzicht geven in de mogelijkheden voor de digitale editie van het tijdschrift Libelle. SUMMARY This rapport has been commissioned by Libelle magazine. Currently, magazines have to deal with heavy competition in the area of printed media. Therefore an ‘online presence’ has become a vital aspect for any magazine. The digital version of the Libelle is an exact copy of the printed version. Therefore it is assumed that the target group is not reading the digital version because it does not offer any added value to the printed magazine. The goal of this research is to formulate an advise for the digital version of the Libelle, which will then be used to make the digital version of the Libelle differ from the printed magazine and better suit the wants and need of the target group. The advise will cover both the actual content as the form, and has been put together from the outcome of the desk- and field research which has been done in order to complete this study. Currently the target group is being flooded with information. Because of this, it is very important that the articles in a digital magazine are shorter then its paper equivalent. Furthermore, a digital version has to be easy and fluent to read because the focus and concentration from the reader is lower on a screen then it would be when reading a printed version of the specific article. Having a clear type and size of letter becomes much more important. The interface of a digital magazine cannot be to complicated for its readers. Buttons within the magazine have to be clear and recognizable. Furthermore, the digital magazine has to offer its reader an explanation how to use the navigation menu. The target group likes to react and forward articles from a digital magazine. Furthermore the target group likes to have the option to click on links, which will lead to corresponding external websites and have the option to save for example recipes and specific articles. In the digital edition of the magazine four topics will have additional content. These topics are; fashion, health, beauty and living. This content will be available exclusively to the readers from the digital version. The articles will be read vertically instead of horizontal which is often used in printed magazines. To avoid dropping readers, the interface of the digital Libelle will gradually offer more functionality to its interface rather then offer all of its functionality at once. Both the cover and the table of content are interactive. The digital version of the Libelle will contain a manual which explains the navigation and functionality of the buttons within the digital magazine. The buttons are clearly present and very recognizable. To make the digital Libelle more interactive, interactive buttons will be added. These buttons will enable the reader to listen to sound fragments, watch a video or make specific elements of the current page appear as text or image. Furthermore the reader is able to respond, save and forward these articles. The price of the digital version of the Libelle will have to be lower then the printed version. The target group wishes to pay less for the digital version then its printed equivalent. In the future, the digital Libelle can be expanded with even more interactive, moving elements. However, follow-up study will have to be done to prove whether or not Libelle has sufficient funds to implement these elements. Using the findings of both the desk- and field research, prototypes have been made to show a clear insight of the possibilities of the digital version of the Libelle magazine.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk