De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

To share or not to share

Rechten:

To share or not to share

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING De economie is aan het veranderen. Deels door de recessie en deels door de mogelijkheden van het web ontstaan er nieuwe initiatieven waarbij gedeeld eigenaarschap centraal staat (RTLnieuws, 2014). Om te achterhalen hoe deze ‘nieuwe’ economie (collaborative economy genoemd) zich verhoudt tot de traditionele economie is Martijn Arets een project gestart: Crowd Expedition. Het doel is meer mensen kennis laten maken met de collaborative economy en overtuigen van de waarde ervan (Crowd Expedition, z.j.). Om deze doelstelling te operationaliseren wordt het doel gesteld op 10.000 unieke bezoekers per maand op het online platform vóór 01-01-2015. Tijdens de twee jaar die Crowd Expedition duurt, produceert het kernteam content om meerwaarde te creëren voor aangesloten experts, partners en potentiële stakeholders. Om potentiële stakeholders van Crowd Expedition aan het project te binden, is het van belang de juiste content te verspreiden via de juiste kanalen op het juiste moment. Hieruit is de volgende probleemstelling ontstaan: “Hoe ziet een contentstrategie eruit die maximale aandacht en waarde creëert voor potentiële stakeholders van Crowd Expedition en bijdraagt aan het halen van de doelstellingen van Crowd Expedition?” Uit vooronderzoek is gebleken dat de doelgroep ondernemers een interessante doelgroep is voor Crowd Expedition (Waart, 2014). Er is dan ook voor gekozen de contentstrategie te richten op deze doelgroep. In deze scriptie breng ik een advies uit aan Crowd Expedition welke kanalen zij het beste kunnen inzetten en op welke manier, om de doelgroep ondernemers in Nederland te bereiken en het organisatiedoel te behalen. SUMMARY The economy is changing. Partly as a result of the recession but mainly because of the possibilities the internet offers us, new initiatives involving shared ownership arise (RTLnieuws, 2014). In order to find out how this “new” economy (named the collaborative economy) compares to the traditional economy, Martijn Arets started a project called “Crowd Expedition”. The goal is to acquaint more people with the collaborative economy and to convince them of the benefits (Crowd Expedition, n.d.). To make this measurable, a goal has been set to achieve a number of 10.000 unique visitors to the online platform each month before 01-01-2015. During the two years in which Crowd Expedition takes place, the core team produces content to create benefit for experts, partners and other potential stakeholders who are connected to the initiative. To encourage potential stakeholders to connect to Crowd Expedition it is important to spread the right content through the right channels at the right time. From this flows the following problem statement: “How should one design a content strategy creating maximum attention from, and value for, potential stakeholders of Crowd Expedition and which contributes to achieving the goals of Crowd Expedition? Preliminary research showed that the target group “entrepreneurs” is an interesting target group to reach out to with Crowd Expedition (Waart, 2014). Therefore, it is decided to create a content strategy aiming for this target group. With this thesis I will make recommendations for Crowd Expedition on what channels they should use and in what way they should use them in order to achieve their goals.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk