De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar een online magazine voor het sieradenmerk 4EVER WITH EVERYONE

Rechten:

Een onderzoek naar een online magazine voor het sieradenmerk 4EVER WITH EVERYONE

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING De opdrachtgever voor dit onderzoek is Kae Sutherland, de eigenaresse van 4EVER WITH EVERYONE. 4EVER WITH EVERYONE is een sieradenmerk dat een groep van jonge meisjes aanspreekt. Het hanteert een duidelijke en pakkende huisstijl op de website, op social media en op de productverpakkingen. De sfeer die om het merk heen hangt spreekt de doelgroep van meisjes tussen de 14 en 21 jaar oud aan. Het bedrijf is een jaar geleden opgezet en heeft een enorme groei in bereik en omzet doorgemaakt. Binnen een jaar heeft zij een gemiddeld aantal webshop bezoekers van 8270 per maand gecreëerd. Door de sterke groei van het merk gaat alle aandacht naar de productie van de sieraden, snelle service en de levering. Echter is de merkbeleving een belangrijk speerpunt dat nu te weinig aandacht krijgt. Voor de producten en voor het merk van 4EVER WITH EVERYONE vindt de opdrachtgever het belangrijk om een hechtere band met de klanten op te bouwen en meer inspiratie voor hen te creëren, wat mogelijk gemaakt kan worden door middel van een merkextensie. Om deze reden heb ik een onderzoek uitgevoerd die de volgende probleemstelling heeft beantwoord: Hoe moet de redactionele formule voor een online magazine eruit zien, als merkextensie voor het sieradenmerk 4everwitheveryone, dat de band vergroot met de klanten, meisjes tussen 14 en 21 jaar, en het merk sterker neerzet? Het antwoord op de probleemstelling is een beeldend advies in de vorm van een dummy, die is gebaseerd op de resultaten uit de desk- en fieldresearch. Er is literatuuronderzoek gedaan in combinatie met twee panelgesprekken met de doelgroep en een enquête. Voor de realisatie van de dummy is er onderzoek gedaan naar het merk 4EVER WITH EVERYONE, de doelgroep, merkextensies, imago, trends, is de markt onderzocht waarin het magazine zich gaat begeven en zijn de directe en indirecte concurrenten onderzocht. Uit dit desk- en fieldresearch is gebleken dat het grootste deel van de doelgroep een online magazine goed vindt passen bij 4EVER WITH EVERYONE. Dit online magazine moet worden vormgegeven als papieren magazine middels de huisstijl en de kernwaarden van het merk en hierbij moeten zachte/harde pastelkleuren roze, rode en groene kleuren gebruikt worden. Daarnaast moet er gelezen kunnen worden over de sieraden, mode, een kijkje achter de schermen, combinatietips en –adviezen en persoonlijke verhalen van Kae middels een persoonlijke tone of voice. Ook is er twee keer een imago-onderzoek uitgevoerd met de KS-techniek om te kijken hoe het imago was en hoe dit eventueel veranderd zou kunnen worden. Hieruit bleek dat het imago van 4EVER WITH EVERYONE goed is, maar dat het door een groot deel van de doelgroep niet uniek gevonden wordt en dat er geen onderscheidende identiteit bij het merk gevoeld wordt. Dit kan verholpen worden door het online magazine. Ik verwijs u graag door naar het uitgebreide rapport. SUMMARY The ordering party for this research is Kae Sutherland, who is the owner and creator of 4EVER WITH EVERYONE. 4EVER WITH EVERYONE is a jewellery brand, which appeals to a group of young girls. The brand has a clear identity, both on its website and through its product packages. The atmosphere that surrounds the brand, appeals to the group of young girls between the age of 14 and 21. The company was set up two years ago, and managed to create a long range and a high turnover in such a short time. Within a year it has an average number of 8270 webshop visitors per month. Due to the strong growth of the brand, most of the attention goes to the production of jewellery, prompt service and delivery. However, the brand’s perception is an important priority that now receives too little attention. As for the products and for the brand, it is important to create a closer relationship to the customers and create a higher amount of inspiration for them. This could be possible through the creation of a brand extension. Because of this issue I executed a research that has responded to the following research question: How should an editorial formula look like for an online magazine, as a brand extension for the jewellery brand 4EVER WITH EVERYONE, which increases the customer relationship, girls between the age of 14 and 21, and drops the brand stronger? The answer to this research question is a visual advice through a dummy, which is based on the results from out the desk- and field research. I have done a literary study combined to two types of field research: two panel discussions and a survey. To create a dummy there has been research to the brand 4EVER WITH EVERYONE, the focus group of the brand, brand extensions, image identity, trends, and the market in which the online magazine will be through the research of the direct and indirect competitors. The outcome of the desk- and field research is that the biggest part of the brand its focus group, thinks an online magazine will fit well with 4EVER WITH EVRYONE. The online magazine has to be designed as a printed magazine using the core identity and values of 4EVER WITH EVERYONE. Thereby, the online magazine should consist of soft / hard pastel colours, pink, red and green. Moreover, there has to be a possibility to read about fashion, behind the scenes, combine tips and advice and personal stories from Kae. All of the articles need to be written by a personal tone of voice. I have done a research to how the brand’s image was and how this possibly needs to be, by the KS technique. This research has showed that the image of 4EVER WITH EVERYONE is good, but it is not found unique. A big part of the target group says that they do not feel a distinctive identity through the brand. The online magazine has the possibility to remedy this. I would like to refer you to the comprehensive research report.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk