De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Foodball kid : voedingstoolkit voor de jeugdige voetballer (2)

Rechten:

Foodball kid : voedingstoolkit voor de jeugdige voetballer (2)

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond Uit praktijkervaring van de opdrachtgever komt naar voren dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan voeding bij jeugdvoetballers. Het onderzoek heeft plaatsgevonden om dit probleem aan te pakken. Ervaring leert dat jeugdsporters regelmatig niet voldoen aan de aanbevolen hoeveelheden van energie en voedingsstoffen voor jeugdsporters, terwijl een uitgebalanceerde gezonde voeding van invloed kan zijn op de prestatie van jeugdsporters. Doel Inzicht verkrijgen in en onderzoek doen naar de huidige voedingsinname van jeugdvoetballers in de leeftijd 12 t/m 18 jaar in Nederland. De resultaten worden vergeleken met de richtlijn en aanbevelingen voor jeugdsporters. Ook wordt gekeken of er een relatie is tussen de voedingsinname van diverse voetbalclubs, werkzaam met en zonder voedingsdeskundige. Er wordt een toolkit ontwikkeld, die er toe bijdraagt dat jonge voetballers een gezond voedingspatroon krijgen. Methoden Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd. Er is op systematische wijze gekeken naar wetenschappelijke literatuur vanuit verschillende databases in de vorm van artikelen en boeken die betrekking hebben op (sport)voeding van (jeugd)sporters. Verder moet de literatuurstudie inzicht geven in informatie over de kennis en voedingskeuzes, huidige voedingsinname van (jeugd)sporters en de richtlijnen en adviezen over (sport)voeding onder jeugdsporters. Vervolgens heeft er een kwantitatief onderzoek plaatsgevonden, een cross-­‐sectionele studie onder 92 jeugdvoetballers die de huidige voedingsinname weergeeft door middel van een 2-­‐3daags eetdagboekje. Om de resultaten te analyseren zijn de gegevens in SPSS ingevoerd. Er is gebruikt gemaakt van de One Samples T-­‐test en de Independent Samples T-­‐test. Resultaten Uit de data is gebleken dat de huidige inname van de 92 jeugdvoetballers afwijkt van de richtlijnen en adviezen. De jeugdvoetballers krijgen significant te weinig energie binnen. Hetzelfde geldt voor de vochtinname van de jeugdvoetballers. Er is een significant verschil gevonden tussen de aanbeveling voor vitaminen en de huidige inname. De teams zonder deskundige liggen onder de aanbevolen hoeveelheid, terwijl de teams met begeleiding vaker de aanbeveling halen. De voedingsinname van de teams met voedingsdeskundige maken bewustere voedingskeuzes dan de teams zonder voedingsdeskundige. Conclusie Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat jeugdvoetballers zowel met als zonder begeleiding van een voedingsdeskundige een te lage voedingsinname hebben in vergelijking met hun behoefte. Wel maken de jeugdvoetballers onder begeleiding van een voedingsdeskundige bewustere keuzes dan teams zonder voedingsdeskundige. Om voetballers kennis en vaardigheden over gezonde voeding bij te brengen en ze te laten voldoen aan de aanbevolen hoeveelheden gericht op jeugdsporters is een voorlichtingspakket een mogelijke aanvulling voor de voetbalteams.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk