De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenvaardigheden in havo-3 en -4: Een kwestie van onderhoud en traditionele didactiek?

Rechten:

Rekenvaardigheden in havo-3 en -4: Een kwestie van onderhoud en traditionele didactiek?

Rechten:

Samenvatting

“Onze leerlingen kunnen niet meer rekenen!” is de klacht die regelmatig te horen is en te lezen valt in onderwijsland en er buiten: het rekenonderwijs in Nederland staat volop in de schijnwerpers. Veel organisaties maken zich zorgen over de afname van de rekenkennis. De groep deskundigen die, in hoofdlijnen, het slechte onderhoud van de rekentechnieken, de veranderende inzichten in de didactiek van het rekenen, waarin het traditionele rekenen grotendeels vervangen is door het realistische, de twijfel over de opleiding van docenten en de overladenheid van het lesprogramma als de schuldige aanwijst, wordt steeds groter. Zo ook op onze scholen. Weinig goeds is te horen over het gemiddelde rekenniveau van onze leerlingen. Breuken, procenten, indexcijfers, eerstegraadsvergelijkingen e.d., zijn voor veel leerlingen in havo-4 een brug te ver: “Ze kunnen niet meer rekenen!” is ook hier de uitroep. Reden voor ons om eens op onderzoek uit te gaan. Eerst analyseren wij het rekenniveau in havo-4, vervolgens onderzoeken wij of en zo ja hoe er systematisch rekenonderhoud wordt gepleegd op onze scholen. Dan proberen we in ons ontwerponderzoek aan te tonen dat rekenen volgens de traditionele methode effectiever is dan het rekenen volgens de realistische manier en tot slot trekken we conclusies en benoemen we een aantal aandachtspunten. Aan de hand van onderstaande vragen hebben we meer inzicht verkregen in het onderhouden van de basale rekenvaardigheden op onze scholen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Wiskunde
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk