De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van klaslokaalexperimenten; Een onderzoek naar de effectiviteit van klaslokaalexperimenten in het economieonderwijs.

Rechten:

Het effect van klaslokaalexperimenten; Een onderzoek naar de effectiviteit van klaslokaalexperimenten in het economieonderwijs.

Rechten:

Samenvatting

Het examenprogramma voor economie voor de tweede fase van havo en vwo ondergaat momenteel een metamorfose: in navolging van het havo zullen op het vwo in het schooljaar 2013-2014 de eerste examens nieuwe stijl worden afgenomen. Dit nieuwe programma is erop gericht om leerlingen met een economische bril te laten kijken naar verschillende maatschappelijke, economische verschijnselen. Met het aanleren van deze zogenaamde economische kijk, leert een leerling dat verschillende praktische problemen begrepen kunnen worden met behulp van een beperkt aantal economische begrippen: het toepassen van verschillende economische concepten in steeds andere contexten. Een belangrijk onderdeel binnen het nieuwe examenprogramma is het toepassen van klaslokaalexperimenten. Dit zijn korte, interactieve oefeningen die zo zijn ontworpen dat ze bijdragen aan het begrijpen van economische concepten (Holt & McDaniel, 1996). In deze activerende werkvorm handelen leerlingen zelf als economische actor in een gegeven situatie (context) en leren ze door doen (Stichting Leerplanontwikkeling [SLO], 2009). Het is een werkvorm waarbinnen de context wordt geschapen om concepten te kunnen plaatsen in een simulatie van de werkelijkheid (Boerrigter & Van Donderen) In twee 4-havoklassen is een lessenserie gegeven over een nieuw onderwerp: de speltheorie. In één groep, de experimentele groep, zijn binnen deze lessenserie (van tien lessen) vijf klaslokaalexperimenten afgenomen. In de andere groep, de controlegroep, is door dezelfde docent dezelfde lessenserie gegeven, maar in plaats van de experimenten werd de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken. Voordat de lessenserie begon bleek uit de nulmeting dat er geen verschillen waren tussen beide groepen

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Algemene Economie
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk