De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar een online magazine voor Shoebaloo

Rechten:

Onderzoek naar een online magazine voor Shoebaloo

Rechten:

Samenvatting

MANAGEMENTSAMENVATTING Shoebaloo is een luxe Nederlandse schoenenwinkel met vier vestigingen in Amsterdam, één in Rotterdam, één in Maastricht en één in Utrecht. Ook hebben ze een website, deze functioneert niet anders als webshop. Er zou veel meer uit deze website gehaald kunnen worden dan dat er nu wordt gedaan en daarom wordt er in dit rapport duidelijk hoe een online magazine voor Shoebaloo eruit moet komen te zien om zo het imago en de online klantenbinding van Shoebaloo te verbeteren. Dit rapport is gebaseerd op zowel desk- en fieldresearch (enquête, drie interviews, panelgesprek, usability test). Aan het begin van het onderzoek is er een interview gehouden met Daniel Streim, aandeelhouder van Shoebaloo. Er is hem gevraagd welke onderwerpen hij graag in het online magazine zou willen zien. De genoemde onderwerpen zijn later gebruikt in de enquête om te vragen wat de doelgroep ervan vindt. Ook zijn deze onderwerpen voorgelegd in het panelgesprek. Ditzelfde is gedaan voor de look & feel van het online magazine. Uit de resultaten van de afgenomen enquête is gebleken dat 81% van de respondenten het interessant vindt om een online magazine van Shoebaloo te ontvangen. Bijna 70% geeft aan zich hierdoor meer verbonden met Shoebaloo te voelen. Ook bleek dat het imago van Shoebaloo al erg goed is en er opzich niet heel veel aan verbeterd hoeft te worden. De resultaten laten ook duidelijk zien wat de eisen zijn van de doelgroep met betrekking tot het online magazine. Zowel de inhoudelijke eisen als de look & feel eisen worden duidelijk. Uit de doelgroep analyse is vooral inzicht verkregen in het online gedrag, de levensstijl en de eisen aan het online magazine van de online doelgroep van Shoebaloo. De doelgroep bevindt zich in de leeftijdscategorie 16-30 jaar en meer dan de helft van Shoebaloo’s online doelgroep woont nog thuis en bevindt zich in een modale inkomensklasse. Het zijn flinke internetters en drie vierde van de doelgroep gebruikt internet via zijn/haar smartphone en is dan het liefst actief op sociale media. Uit de resultaten van de twee interviews met online magazine experts is gebleken dat een online magazine weldegelijk een positieve invloed kan hebben op zowel het imago van een bedrijf als voor de klantenbinding van een bedrijf, mits je het goed een doordacht aanpakt. Ook is er via deze interviews inzicht verkregen in de kosten van een online magazine. Het panelgesprek gaf voornamelijk inzicht in wat de trouwe werknemers van Shoebaloo graag in het online magazine willen zien. Het bleek onder andere dat ze de taal die gehanteerd zal worden in het online magazine graag in het Engels zien en dat het een interactief magazine moet worden. In de concurrentie analyse zijn vier concurrenten van Shoebaloo geanalyseerd. Deze concurrenten zijn Mayke, De Bijenkorf, Net-A-Porter.com en LuisaViaRoma.com. De analyse gebeurde aan de hand van acht criteria: vormgeving, laadsnelheid, interactie, usability, tablet en smartphone toegankelijkheid, content up-to-date, prijs en frequentie. Al gauw bleek dat de punten interactie, laadsnelheid en tablet en smartphone toegankelijkheid belangrijke punten waren die in het online magazine voor Shoebaloo goed verwerkt moesten worden. Verder moet de content van het online magazine up-to-date zijn, het een maandelijkse frequentie hebben en het moet gratis te lezen/downloaden zijn op zowel een iDevice als op een Android device. Het advies is aan de hand van alle resultaten, zowel desk- als fieldresearch, gegeven in de vorm van een tekstuele uitleg en een dummy. De eisen van de doelgroep en van Shoebaloo, de uitkomsten van de concurrentie analyse, het diepte hoofdstuk over online magazines en de hedendaagse trends zijn hierin verwerkt. EXECUTIVE SUMMARY Shoebaloo is a luxurious Dutch shoe-store with four stores in Amsterdam, one in Rotterdam, one in Maastricht and one in Utrecht. They also have a website which is nothing more than a digital window where you can see and shop the current collection. There is much room to improve this website and thereto you will find a research about an online magazine for Shoebaloo to further enhance their image and to improve the online engagement with their target group. This report is based on desk and field research (survey, interviews, panel discussion, usability test). Please find hereby a summary of the undertaken research project. At the start of the research an interview with Daniel Streim, co-owner of Shoebaloo, has taken place. The main purpose was to find out what topics he would like to see in the online magazine. The topics Daniel mentioned have been adressed in the survey to check which topics the target group would prefer. The same set of topics have also been reviewed in a panel discussion to understand to which a strong preference exists for the online magazine. Next to the topic review, the same process has been undertaken to check on the look & feel of the online magazine. The results of the survey show 81% of the respondents find it interesting to receive an online magazine of Shoebaloo. Nearly 70% of them indicate that it makes them feel more connected to Shoebaloo. The survey also shows that the image of Shoebaloo is very positive and as a result there is no need to further enhance this image. The target group analysis gives insight in the online behavior, lifestyle and requirements for the online magazine of Shoebaloo. The target group is in the age category of 16-30 years old and c/50% of Shoebaloo’s online target group lives at home and is modal income class. They are often online and around 75% of the target group uses internet through his/her smartphone and is active on social media. These results also show the requirements of the target group regarding the online magazine. From the research, clarification has been achieved both on content aswell as on the look and feel. The result of the three interviews, which have been held during this research, show that an online magazine can have a positive effect on an image of a business and deliver to stronger engagement with the target group. The interviews also have given an insight on the cost of the development an creation of a high quality online magazine. The panel discussion with the core employees of Shoebaloo was focused on what they believe would be best to present in the online magazine. Given the international audience of Shoebaloo, it appeared that the language best to use in the online magazine is English and that it should be an interactive magazine. Four competitors of Shoebaloo have been analyzed in the competitive analysis. These competitors are Mayke, De Bijenkorf, Net-A-Porter.com and LuisaViaRoma.com. The analysis was based on eight criteria: design, loading speed, interaction, usability, tablet and smartphone accessibility, content up-to-date, price and frequency. It appears that the interaction, loading speed and tablet /smartphone access are very important points that need to be implemented in the Shoebaloo online magazine. The content of the online magazine must be up-to-date, it needs to have a monthly frequency and it has to be free of charge to read/download on an iDevice or an android device. The final advice is based on all results (desk and field research) and presented as a format of an editorial formula. The requirements of the target group and Shoebaloo, the results of the competitive analysis, the Online Magazine chapter, the contemporary trends chapter and a part of the internal analysis are incorporated in the final advice.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk