De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een informatiesysteem begint bij de medewerkers

Rechten:

Een informatiesysteem begint bij de medewerkers

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In 2014 is in overeenstemming met IDTV een akkoord gegeven om een onderzoek op te starten over de ervaring die de gebruiker heeft met het interne informatiesysteem genaamd IDayTV. Dit interne informatiesysteem is eind 2013 geïntroduceerd binnen IDTV. Na de invoering van dit systeem is nooit onderzocht hoe IDayTV wordt ervaren en gebruikt. Helaas is er op het gebied van kennisdeling nog geen aandacht binnen dit systeem. Met dit onderzoek is een begin gemaakt om de mening en ervaring van de medewerkers kenbaar en inzichtelijk te maken. Ook de interesse om kennisdeling binnen dit informatiesysteem te integreren wordt getoetst. De volgende doelstelling is gebruikt: Wat zijn de verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd binnen het interne informatiesysteem gelet op de behoeftes van de medewerkers binnen IDTV? Deze vraag is niet te beantwoorden zonder de mening van de medewerkers te onderzoeken. Deze mening is gelinkt aan bestaande theoretische modellen die toegespitst zijn op de omstandigheden van IDTV. Groepsgesprekken zijn na de enquête gehouden om verbreding van de antwoorden te krijgen en om oplossingsgericht te kijken naar de bestaande problemen. De belangrijkste adviezen die daar uit naar voren zijn gekomen, zijn uitgeschreven in de volgende alinea’s. Kennis is een impliciete en deels onbewuste kracht die iemand in staat stelt om taken uit te voeren. Kennis gaat gepaard met verkregen informatie om hier vervolgens met ervaring, vaardigheden en attitude een actie te voltooien. Kennisdeling wordt binnen IDTV gezien als het samenbrengen van kennisstromen om deze vervolgens overzichtelijk te plaatsen op het informatiesysteem IDayTV. Dit is één van de resultaten die duidelijk naar voren kwam in de gegeven antwoorden van de medewerkers. Het blijkt dat ruim 75% van de medewerkers voorstander is van een “kennisdelingcentrum”. Naast het implementeren van kennis doormiddel van een kennisdelingsplatform binnen IDayTV, is het belangrijk dat de stimulans vanuit het management wordt gedragen en gegeven. Zij zullen afdelingsmanagers en medewerkers moeten stimuleren om hun kennis te plaatsen en te delen. Op technisch vlak dient er een platform geïntegreerd te worden in de bestaande structuur. Dit platform dient op een goede zoekfunctionaliteit en groeimogelijkheid gebouwd te worden. Medewerkers geven duidelijk aan dat zoekfunctionaliteit en actualiteit van de content belangrijk is om kennisdeling succesvol te maken. Door wensen van medewerkers beter te implementeren en te hanteren kan het IDayTV informatiesysteem een beter werkend en meer gewaardeerd systeem worden. Veel ontwikkelingen worden al als positief gezien. Om deze waardering te behouden dient er continue geïnvesteerd te worden in verbeteringen, nieuwe technologische ontwikkelingen en wensen vanuit de gebruiker. Daarbij dient een kennis intensief bedrijf zoals IDTV zijn kennis weet te behouden. Op dit moment is dit nog niet het geval. Het is dan ook de wens vanuit de directie en de medewerkers om een kenniscentrum op te zetten en dit continue te blijven verbeteren. Kennis en kennisdeling/managen kan IDTV veel opleveren in de toekomst. Het is hierbij cruciaal dat deze toevoeging binnen het informatiesysteem draagvlak heeft en dat hiervoor ook middelen, tijd en geld beschikbaar wordt gesteld. Mochten al deze facetten positief worden ondersteund dan zullen alle verbeteringen en toevoegingen resulteren in kennisintensief hoogwaardig bedrijf.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk