De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Research to increase brand awareness of Make Room and label By Miinti by using an effective social media and blog strategy.

Rechten:

Research to increase brand awareness of Make Room and label By Miinti by using an effective social media and blog strategy.

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In dit rapport wordt antwoord gegeven op de volgende probleemstelling: Hoe kan woonaccessoires-webshop Make Room met een effectieve social mediastrategie, een efficiënte redactionele invulling voor de social media en een efficiënte redactionele invulling voor de blog bymiinti.com haar naamsbekendheid verhogen en zo haar doelgroep beter bereiken en uitbreiden? Deze onderzoeksvraag is beantwoordt door middel van desk- en fieldresearch. Naast het analyseren van de interne analyse van het bedrijf Make Room en het label By Miinti zijn ook de social media-kanalen en de blog By Miinti geanalyseerd. Ook is er onderzoek gedaan naar een efficiënte blog- en social mediastrategie voor woonaccessoires webshops. Deze werden aangevuld met een analyse van de blog- en social mediastrategieën van drie best practices. Om antwoord te geven op de vragen die met behulp van de vakliteratuur niet beantwoord konden worden zijn er interviews gehouden met vijf experts gespecialiseerd in bloggen en social media. De uitkomsten van deze interviews zijn onder andere gebruikt om de vragenlijst van de enquête samen te stellen. Daarnaast is er met de enquête informatie verzameld over het social media-gebruik van de doelgroep m.b.t. Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter en Google plus. Ook werd er gevraagd naar topics die eventueel interessant zouden zijn voor een lifestyle blog van een woonaccessoires webshop. Met behulp van deze resultaten is er een advies voor de blog geschreven. Ik adviseer Make Room om de link naar de blog op de webshop van Make Room en de vormgeving van de blog aan te passen, de about-me pagina compleet te maken en een blogkalender te maken voor het inplannen van blogberichten. Deze bevat de hoofdonderwerpen, subcategorieën, feestdagen en evenementen en een planning voor de promotie op de social media-kanalen. Daarnaast adviseer ik Make Room om het tien stappenplan te volgen voor het schrijven van een blogbericht. Ook is er met behulp van het onderzoek een advies geschreven voor de social media-kanalen. Ik adviseer om het accent te leggen op de kanalen Facebook, Instagram en Pinterest en de informatie en vormgeving aan te passen op de social media-kanalen Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter. Daarnaast is het advies om deze kanalen te voorzien van geschikte redactionele content met behulp van de schema’s. Ook adviseer ik om een Google plus account aan te maken en te koppelen aan de blog, het LinkedIn-profiel te updaten en zorgen dat alle social media-kanalen met elkaar verbonden zijn. SUMMARY This thesis answers the following research question; ‘’How could the online shop Make room by using an effective social media strategy and an efficient editorial content for both the social media as the blog bymiinti.com increase its brand awareness, reach more people from the target group and grow as a company?” The research question is answered by performing desk as well as field research. Besides the elaboration of the internal analysis of the company Make Room and the label By Miinti, this research includes studies of the social media platforms of Make Room and the blog By Miinti. This thesis will also examine data on efficient blogging and social media strategies for companies belonging to the home accessory kind of shops. These investigations have been conducted by analysis of the blog and social media strategies of three best practices. To answer questions I were unable to answer with data collected by literature study only, I interviewed five people specialized in blogging and the use of social media nowadays. The trend found by interviewing these experts has been used to design the questionnaire of a larger survey. In this survey, we focused on the following social media; Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter and Google plus. In the survey I also asked about interesting topics for a lifestyle blog of a home accessories shop. Considering all of the results found by the interviews and the survey, I wrote a social media strategy adjusted to the specific needs of Make Room. I would advise Make Room to redesign the total appearance of the blog and add some specific pages such as an about-me page and create a blog calendar for scheduling the blog posts with the main topics, subcategories, holidays and events and schedule the promotion of the social media platforms. Finally, we recommend Make Room to follow the ten steps plan before writing a post. Whit these results I also wrote a recommendation for the use of the social media platforms. Mine advice is to focus on the social media platforms Facebook, Instagram and Pinterest, to adapt the information and design of the social media Facebook, Instagram, Pinterest and Twitter, to provided those platforms with suitable editorial content with the help of the schemes, to create a Google plus account and linking it to the blog, to update the LinkedIn profile and ensure that all social media platforms are connected to each other.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk