De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Independent DJ Network (idjn.nl)

Rechten:

Independent DJ Network (idjn.nl)

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Dit onderzoek is gedaan voor Independent DJ Network (IDJN), een startende onderneming voor beginnend DJ-talent. Het eerste doel van beginnend DJ-talent is om naamsbekendheid te verwerven. Dit is lastiger dan vroeger geworden, want het werken als DJ is al geruime tijd veranderd van karakter. Een marktverkenning leert dat livesets minder belangrijk zijn geworden, de sleutel naar succes voor beginnende DJ’s ligt nu in het aanmaken van goede tracks en een groot netwerk opbouwen om deze tracks te promoten. IDJN wil voor deze DJ’s een website creëren waar deze DJ’s de kans krijgen om beoordeeld te worden door grote namen uit de muziekwereld. Dit zorgt er voor dat de DJ’s weer een stapje dichter bij een doorbraak zijn. Dit onderzoek biedt IDJN een advies over hoe het format van deze website er uit kan komen te zien en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Door aan dit format te houden zal IDJN per maand meer bezoekers en DJ’s trekken. Het advies voor dit format is tot stand gekomen door desk- en fieldresearch. Voor het fieldresearch zijn er interviews afgenomen met drie experts op dit vakgebied. Op basis van de meningen van deze experts en de deskresearch, is er een prototype gemaakt van de website. Daarnaast zijn er diepte-interviews met mensen uit de doelgroep gehouden, met het doel het prototype van de website op systematische wijze te evalueren en het prototype te confronteren met hun meningen en wensen. De doelgroep is bepaald aan de hand van een aantal generaties. Er is gekozen voor de generatie Y. Deze generatie is geboren in de periode 1980 – 2000. In 2014 zou deze generatie dus 14 tot 34 jaar oud zijn. Het format van een goede website bestaat uit vijf belangrijke aspecten: de vormgeving, de content, het verdienmodel, de usability en een social media plan. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat op het gebied van vormgeving blijkt dat grote blokken met grote afbeeldingen populair zijn. Ook kleine icoontjes en vlakjes met flat design zijn populair. Een dergelijke vormgeving zoals in het prototype van de website is toegepast, is aan te raden voor het uiteindelijke design. De content is het belangrijkste van de website. Uit onderzoek blijkt dat user-generated content steeds populairder wordt. De user-generated content zoals in het prototype is toegepast kan toegepast worden in de definitieve website. Het is ook belangrijk dat de content op een juiste, geoptimaliseerde manier aangeboden wordt. Het is aan te raden om veel visual content te gebruiken, uit onderzoek blijkt dat dit erg populair is. Er is ook onderzoek gedaan naar een aantal goede verdienmodellen. Uit dit onderzoek blijkt dat banners en advertorials goede verdienmodellen voor IDJN kunnen zijn. Het is aan te raden om de banners niet op te laten vallen en de advertorials goed aan te kondigen. Als IDJN zoveel mogelijk content gratis houdt, genereert dit veel traffic naar de website. Om een gebruiksvriendelijke website te hebben is het van belang dat de usability in orde is. Uit onderzoek blijkt dat de website op elke schermpje goed geoptimaliseerd moet zijn. Dit wordt ook wel mobiel vriendelijk genoemd. De usability van het prototype vindt de doelgroep goed. Op het gebied van social media blijkt dat social media veel traffic naar de website kan generen. Het voor IDJN aan te raden om berichten op Facebook en Twitter te plaatsen die naar de website linken. SUMMARY This research has been conducted on behalf of Independent DJ Network (IDJN), a starting enterprise for future DJ-talents. The first goal for future DJ-talents is to make name for themselves. This has become harder than it used to be since DJing has changed character for quite some time now. Market research has taught us that live sets have become less important. The keys to success for future DJs nowadays are creating both good tracks and an extensive network in order to promote these tracks. IDJN wants to create a website through which talented DJs get the chance to be assessed by the big names in the music industry. This, in itself, will bring future DJs one step closer to a potential break through. The research offers IDJN advice on the format for the intended website and what conditions it needs to meet. By observing this format IDJN will attract more visitors and DJs per month. The advice for this format was established through desk- and field research. For the field research interviews were held with three experts in this field of expertise. Based on their opinions and the desk research a prototype of the website was designed. On top of this, in-depth interviews were held with people from the target group with the aim to systematically evaluate the prototype (of the website) and to confront it with their opinions and wishes. The target group has been determined based on a number of generations. Choice has been made for generation Y. This generation was born between 1980 and 2000, which means that in 2014 this generation of people would be between the age of 14 and 34 years old. The format of a good website consists of five important aspects: design, content, revenue model, usability and a social media plan. From the research it can be concluded that concerning the design it shows that chunking in combination with large images is popular, as are little icons and flat design. It is recommendable for the actual website to use the design similar to that of the prototype website. The content is the most important element of the website. Research has shown that user-generated content is becoming more and more popular. The user-generated content as is applied for the prototype can be applied for the actual website. Moreover, it is important for the content to be presented in a correct and optimised form by using a lot of visual content as research shows that this, too, is highly popular. Also, research was conducted into various good revenue models. This research shows that the use of online banners and advertorials could make a valuable revenue model for the IDJN website. It is advisable to not make the banners stand out and to give clear notice of any advertorials. When IDJN keeps its content free as much as it possibly can, this would generate more traffic to the website. To create a user friendly website it is of importance that the usability is in order. Research has shown that the website needs to be optimised for all screen sizes. In other words it needs to be ‘mobile friendly’. According to the target group the usability of the prototype is good. Social media can also drive a lot of traffic to the website and therefore it is recommendable for IDJN to post messages linking to the site on social media such as Facebook and Twitter.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk