De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leestijd (schrift) - Online magazine over kinderboeken lezen op de tablet

Rechten:

Leestijd (schrift) - Online magazine over kinderboeken lezen op de tablet

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Dit onderzoek is uitgevoerd voor de online bibliotheek Boekenwolk. In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: Waaraan moet een online magazine voor kinderen van negen tot dertien jaar voldoen voor de online bibliotheek Boekenwolk? Het doel van de scriptie is inzicht te krijgen in de redactionele formule van een online magazine en deze formule te visualiseren. Voor deze scriptie is gebruik gemaakt van zowel literatuur- als veldonderzoek. Voor het veldonderzoek is gebruik gemaakt van interviews, panelgesprekken en een usability test. De online bibliotheek Boekenwolk is er voor kinderen van nul tot veertien jaar. Boekenwolk is een website met digitale kinderboeken en is alleen toegankelijk voor abonnees. Het online magazine dient als een promotiemiddel. Voor het online magazine is door de opdrachtgever gekozen voor de naam Leestijd (schrift). Uit literatuuronderzoek naar de doelgroep blijkt dat meisjes meer plezier hebben in lezen dan jongens. Het doel van het online magazine is jongens en meisjes enthousiast maken om digitale boeken te gaan lezen. Om dit te bereiken zijn de volgende onderwerpen toegevoegd aan de redactionele formule: een voorpublicatie, een recensie, een test, een interview met een populaire schrijver, een prijsvraag, een personage uit een boek, een filmpje en een strip. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een online magazine verder moet gaan dan de mogelijkheden van de gedrukte tijdschriften. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat een online magazine interactief moet zijn anders maakt de doelgroep er geen gebruik van. Er is gekozen voor het programma FlippingBook waarmee kinderen filmpjes kunnen kijken en op hyperlinks kunnen klikken. Bij de succesvolle concepten is te zien dat een vaste huisstijl en vaste vormgeving nodig is om verwarring te voorkomen bij de lezers. De kinderen uit de panelgesprekken en de ouders zien graag de kleuren blauw en groen en de wolkjes uit de huisstijl van Boekenwolk terug in het online magazine. De huisstijl van Boekenwolk wordt in Leestijd (schrift) gebruikt. Volgens de respondenten van de panelgesprekken en de interviews moet het taalgebruik in een online magazine rustig, kort en bondig zijn. De ‘tone of voice’ van het online magazine is informeel. De teksten van het online magazine zijn om die reden kort en bondig. Het online magazine geeft antwoord op de probleemstelling en is een beeldend advies voor Boekenwolk. SUMMARY This study was conducted for the online library Boekenwolk. In this report, the following problem statement is central: What requirements should an online magazine, targeted at children ranging from the age of nine up and including thirteen, meet to satisfy library Boekenwolk? The goal was to gain insight into the editorial formula of an online magazine and visualize this. This study includes both desk research and field research. The field research consists of interviews, panel discussions and a usability test. The online library Boekenwolk is targeted at children ranging in the age from zero to fourteen years old. Boekenwolk is a website which provides digital children's books to subscribers only. The online magazine serves as a promotional tool. The title of the online magazine is Leestijd (schrift), this name is chosen by the client. Desk research about the target group shows that girls have more pleasure in reading than boys. The purpose of the online magazine is to make boys and girls enthusiastic about digital books. To achieve this, the following topics are part of the editorial formula: a prepublication, a review, a test, an interview with a popular writer, a competition, a character from a book, a video and lastly, a comic strip. The desk research shows that an online magazine must go beyond the possibilities of the printed magazines. In addition, this study shows that an online magazine should be interactive, otherwise the target group makes no use of the online magazine. Therefore, decided is to choose for the program FlippingBook, so children are able to view videos and click on hyperlinks. In the successful concepts can be seen that a fixed house style and a fixed design are crucial to avoid confusion among readers. The children from the panel discussions would like to see the shades of blue and green and the clouds in the style of Boekenwolk in the online magazine. Leestijd (schrift) uses the house style of Boekenwolk. According to the respondents of the panel discussions and interviews, the language usage should be quiet, short en briefly. The tone of voice should be informal, and the texts of the online magazine should be briefly and to the point. The online magazine answers the problem statement and is a visual advice for Boekenwolk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk