De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbeterplan blog INKIE

Rechten:

Verbeterplan blog INKIE

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In het rapport wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de blog van INKIE op het gebied van inhoud en vormgeving aangepast kan worden, zodat deze beter aansluit op de wensen van de doelgroep (meisjes van 7 tot 11 jaar). Om antwoord op deze vraag te geven heb ik desk- en fieldresearch gedaan. Voor dit fieldresearch zijn media-experts en meisjes uit de doelgroep ondervraagd (middels duo-interviews en panelgesprekken). Teken- en tijdschrift INKIE – voor eigenwijze meiden, die zelf weten wat ze willen- is gericht op meisjes uit groep 4,5 en 6 van het basisonderwijs. In totaal zijn er in Nederland 383.000 meisjes van 7 tot 11 jaar. Inkie wil inspelen op hun cognitieve, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling. Uit de panelgesprekken blijkt dat dit ook overkomt. De meisjes benoemen INKIE als leuk en leerzaam. De blog www.inkietijd.nl heeft te weinig bezoekers. Geen van de respondenten uit zowel de doelgroep interviews als de panelgesprekken kent de blog van INKIE. In de interviews met de doelgroep wordt de blog omschreven als leeg en saai. Volgens Gouden Apenstaart zijn kindvriendelijke websites aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. Een informatiepagina voor ouders is belangrijk (zorgt voor verbintenis), net als een kindvriendelijke navigatiestructuur. Jeugd en media-expert Remco Pijpers geeft tijdens het interview aan dat het belangrijk is om een focus voor de blog te kiezen, om uniek te zijn. Inkie is als karakter uniek. Als aan de meisjes wordt voorgelegd een onderwerp te kiezen, kiezen de meesten voor knutselen. YouTube is hun favoriete website. Verhalen verteld in beelden worden steeds succesvoller. Tijdens de panelgesprekken wordt een knutselfilmpje dan ook goed ontvangen. De doelgroep is nog niet actief in het delen van informatie op social media. Het opkomende Instagram lijkt de meisjes van de interviews en panelgesprekken wel erg leuk. Bij concurrenten Tina en Hoe Overleef Ik slaat Instagram goed aan. In dit rapport worden mijn onderzoeksresultaten gepresenteerd die leiden tot een advies om het bezoekersaantal te verhogen. SUMMARY In this report is explained how INKIE’s blog can be adjusted concerning the content and distribution to have a better link with the target audience (girls from the age of 7 to 11 years old). To answer this question I have done desk- and field research. During the field research I questioned media experts and girls from the target audience (through double interviews and panel discussions). The INKIE magazine – for stubborn girls who know what they want- focuses on girls from the 4th, 5th and 6th grade of primary school. In the Netherlands there are 383.000 girls from the age of 7 to 11 years old. INKIE wants to anticipate at the cognitive, social, emotional and creative development of these girls. During the panel discussions INKIE is described as fun and educational. The blog www.inkietijd.nl has few visitors. None of the respondents from both the interviews and the panel discussions knew the blog of INKIE. In the interviews the blog is described as empty and boring by the target audience. According to Gouden Apenstaart a website is child-friendly when it is attractive, user friendly and reliable. An information page for parents is essential (creates connection), just like a bright and child-friendly navigation structure. Youth and media expert Remco Pijpers mentions in the interview the importance of choosing a focus for the blog to be unique. As a character, Inkie is unique. When the girls are asked to choose one subject for the blog, most of them mention doing handicrafts. YouTube is their favourite website. Stories told in pictures is increasingly successful. During the panel discussions the respondents react positively on a handicraft video. Girls of this age are not yet active in sharing information on social media. The interviewed girls seem to like the upcoming social media Instagram. The results of my research are presented in this report, these results lead to recommendations to raise the number of visitors.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk