De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inspireren is motiveren

Rechten:

Inspireren is motiveren

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Om de interactie en activiteit rondom Serious Request te vergroten kunnen mensen in Nederland in actie komen. Zij kunnen bijvoorbeeld koekjes gaan bakken en deze verkopen of lege flessen inzamelen. De ‘actievoerders’, zoals 3FM ze noemt, krijgen na aanmelding van hun actie, een eigen actiepagina op www.3fm.nl/kominactie. Momenteel biedt de actiepagina nog weinig mogelijkheden voor actievoerders. 3FM ziet dit graag veranderen omdat de interactie en co-creatie voornamelijk plaatsvindt op deze pagina. Het radiostation wil de pagina optimaliseren. Om dit te onderzoeken is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: “Hoe kan 3FM Serious Request de Kom in Actiepagina optimaliseren m.b.t. content, vormgeving en functionaliteit, om de activiteit van de actievoerders rondom de door hen gevoerde actie op deze pagina te vergroten waardoor uiteindelijk de opbrengst in zijn geheel blijft groeien?” Uit de deskresearch, expertinterviews en de prototype testing kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen worden gevormd: • Het aanbieden van ‘Kant-en-klare acties’ zorgt ervoor dat meer mensen in actie komen en dat de activiteit op de Kom in Actiepagina en de opbrengst uit alle aangemelde acties, mogelijk groeit. • De videotool ‘Promote Yourself’ kan ontwikkeld worden om door actievoerders te worden gebruikt als promotiemiddel. Zodoende wordt de kans dat er meer activiteit plaatsvindt op de Kom in Actiepagina vergroot. • 3FM moet niet veel tijd en geld steken in het ‘bedanken’ van de actievoerders in welke vorm dan ook. Uit de prototype testing bleek dat dit niet noodzakelijk werd bevonden. • Bekende en invloedrijke personen inzetten zorgt niet voor meer activiteit op de Kom in Actiepagina. Echter, wanneer de bekende personen zelf in actie zouden komen, worden deze acties gesteund. • 3FM moet op de Kom in Actiepagina een functie aanbieden die het mogelijk maakt dat actievoerders gedwongen worden updates te geven over hun actie. Een blog zou hier voor kunnen zorgen. • 3FM moet op de Kom in Actiepagina meer gebruik maken van het themalied door mensen gericht te laten doneren op het desbetreffende nummer. • 3FM moet via communicatie op de Kom in Actiepagina aangeven dat ‘in actie komen’ op vele manieren kan. SUMMARY To increase the interaction and activity around the Serious Request event, people in The Netherlands can become fundraisers and start activities to raise money. For example they can bake cookies and sell them or collect empty bottles. The fundraisers, so called by 3FM radio station, will have their own action page on www.3fm.nl/kominactie as soon as they register their event. At the moment the action page offers little possibilities for fundraisers. 3FM would like to change this because they feel interaction and co-creation primarily takes place via the actionpage. Therfore the radio station would like to optimize the webpage. To investigate these possibilities the following research question is formulated: “How can 3Fm Serious Request optimize the “Kom in Actie” webpage with regard to content, design and functionality, to increase the activity around the action taken by the fundraisers on the webpage, and as a result eventually causing the revenue continues to grow?” From the desk research, interviews with policy making persons and the prototype testing the following recommendations can be concluded: • Offering a fundraising kit with ideas, tips, and tools makes more people start fundraising. It increases the activity on the webpage “Kom in Actiepagina”, which will cause growing revenue from the fundraising campaigns. • The video tool “Promote Yourself” should be developed to be used by fundraisers to promote their campaign. This also increases the activity on the webpage. • 3FM should not waste time and money in a “thank you for your cooperation” gift for the fundraisers. It was considered “not necessary” by the prototype testing group. • Using famous Dutch people with much influence to promote campaigns from fundraisers doesn’t create more activity on the webpage. However, if famous Dutch people with much influence create their own fundraising campaign this would give a lot of support. • 3FM is advised to offer a tool for fundraisers in which they are more or less forced to upload more information about their campaign. For example a blog. • 3FM is advised to make people donate for the theme song by publishing it on the “Kom in Actie” webpage • 3FM should communicate on the “Kom in Actie” webpage that starting a fundraising campaign is possible in many different ways.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk