De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Harddrugspreventie via social media

Rechten:

Harddrugspreventie via social media

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Beginnende studenten zijn kwetsbaar doordat zij doorgaans uit huis gaan en hierdoor in een nieuwe omgeving terecht komen. Hoger opgeleide studenten krijgen na het begin van de middelbare school geen voorlichting meer omdat zij niet gezien worden als kwetsbare jongeren. Toch is het belangrijk om deze jongeren goed voor te lichten zodat zij zich bewuster zijn van de keuzes die zij maken. De makkelijkste en goedkoopste manier hiervoor is via de media die zij bijna allemaal dagelijks gebruiken. Op het moment blijkt dat er bij instellingen over online drugspreventie nog veel onwetendheid is over de wijze waarop social media ingezet zouden kunnen worden. Jongeren tot 24 jaar zijn gevoeliger voor drugs en komen daardoor makkelijker in aanraking met de verslavingszorg dan oudere mensen. In de huidige situatie loopt de zorg achter de feiten aan en is de focus gericht op mensen die zich moeten laten behandelen en niet op potentiële drugsgebruikers. Drugsgebruik komt het meest voor in de stedelijke gebieden van Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in welke content het beste gebruikt kan worden voor harddrugspreventie via social media voor hoger opgeleide jongeren in de Randstad tussen de 15 en 24 jaar. Er is een analyse gemaakt van de huidige situatie, gebaseerd op drie hoofdaspecten, namelijk content, het media-en drugsgebruik van de doelgroep en de gedachtegang van de medewerkers achter de socialmedia-kanalen bij drugspreventie. Het onderzoek gaat hier op in door middel van deskresearch en fieldresearch. SUMMARY Novice students are vulnerable because they leave home and have to settle into new surroundings. High level students do not receive any education about drugs after they have started secondary school because they are not considered vulnerable. Nonetheless, it is still important to educate these youngsters to be more aware about the choices they make. The easiest and cheapest way to do this is via media that is used by them daily. At the moment there is much ignorance on how to deploy social media for online drug prevention. Research shows drug use is highest in the big cities of the Netherlands. Youngsters, till the age of 24, are more sensitive to drugs and thus are more likely to come into contact with addiction care than older people. The use of drugs is highest in the urban areas of the Netherlands. Current care is not up to date regarding social media and the focus is on people who have to go to treatment and not on potential drugs users. This research gives insight into which content is best used for drug prevention via social media for the highly educated youth in the Randstad between 15 and 24 years. An analysis has been made of the current situation, based on three main aspects. Namely content, media and drugs use by the target group, and the thought process of the employees behind social media channels dealing with drug prevention. The research is providing an answer by means of desk research and field research.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk