De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Medewerkers tevreden houden tijdens een veranderingsproces

Rechten:

Medewerkers tevreden houden tijdens een veranderingsproces

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING De doelstelling van deze studie is om te achterhalen wat de aanleiding is tot ontevredenheid van de medewerkers bij Yieldr. Er wordt onderzocht hoe de verschillende aspecten van de rebranding invloed hebben gehad op deze ontevredenheid ten opzichte van interne communicatie. Er deden twintig interviewrespondenten mee aan het onderzoek. Middels literatuuronderzoek is vastgesteld uit welke onderdelen interne communicatie bestaat. Daarnaast is de theorie van rebranding onderzocht, waarbij de invloed op interne communicatie wordt belicht. Vervolgens is door middel van kwalitatief onderzoek geanalyseerd hoe de veranderingen ten gevolge van de rebranding een bijdrage hebben geleverd aan de ontevredenheid van de medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat de informatiebehoefte vanuit de medewerkers is toegenomen nadat er veranderingen hebben plaatsgevonden in zowel de strategie, structuur, cultuur en communicatiemiddelen van Yieldr. Het management voorziet niet in deze informatiebehoefte en geeft daardoor misleidende informatie. De reorganisatie ten gevolge van de rebranding heeft daarom gezorgd voor groeiende onzekerheid en ontevredenheid, waardoor werknemers het vertrouwen in de organisatie verliezen. Medewerkers hebben moeite met het accepteren van deze veranderingen. De onzekerheid en onduidelijkheid in de informatiebehoefte heeft een grote rol gespeeld in de trage acceptatie van verandering. Het linking pin model is de methode om de houding van de medewerkers ten opzichte van de veranderingen bij te stellen. Deze structuur zorgt voor meer coördinatie tussen de verschillende hiërarchische niveaus in de organisatie. Vervolgens is het raadzaam een eenzijdige visie op communicatie te hanteren, waarbij is het zenden van de boodschap de eerste prioriteit is. Daarnaast moet er meer persoonlijke aandacht gericht worden op de werknemers, zodat de cultuur wordt teruggebracht naar het oude niveau en het wij-­‐gevoel wordt gestimuleerd.. Ten slotte is het raadzaam de verouderde interne communicatiemiddelen te optimaliseren aan de hand van een intranet en narrowcasting, om de medewerkers te voorzien van op maat gemaakte informatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk