De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een online magazine als crossmediale uitbreiding

Rechten:

Een online magazine als crossmediale uitbreiding

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Koffietijd is een dagelijks live programma dat wordt uitgezonden tussen tien en elf uur in de ochtend op RTL4. Dit programma wordt gepresenteerd door Quinty Trustfull, Loretta Schrijver en Pernille La Lau en met Caspar Burgi in de keuken. Verschillende deskundigen informeren de kijker over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied in diverse rubrieken: Interieur, Tuin, Mode, Beauty, Dieren, Financieel, Kinderen en Vrije Tijd. Momenteel heeft het programma gemiddeld 180.000 kijkers per dag en maakt crossmediaal onder andere gebruik van een website. Hier zou veel meer uitgehaald kunnen worden. De afgelopen maanden heeft het programma 10% van de kijkers verloren. Daarom wordt in dit onderzoek een advies voor Koffietijd uitgebracht voor het maken van een online magazine met als doel het behalen van meer kijkcijfers. Dit onderzoek is gebaseerd op zowel desk- als fieldreserach. Het onderzoek is gestart bij het doen van deskresearch. Hiermee is onder andere informatie over de doelgroep, de concurrenten en de opdrachtgever van dit onderzoek te vinden. Vervolgens heeft er een brainstomsessie met de redactie van Koffietijd plaatsgevonden. Tijdens deze brainstorm is er een basis gelegd voor het maken van het tijdschrift waarin de randvoorwaarden vanuit Talpa zijn verwerkt. Aan de hand van deze informatie zijn twee panelgesprekken – een met de huidige kijkers van Koffietijd en een met de voormalig (ex) kijkers van Koffietijd – en een interview gehouden. Uit deze twee panelgesprekken is met name het enthousiasme van de doelgroepen gebleken voor dit aanstaande online magazine. In beide gesprekken is er gevraagd naar gewenste onderwerpen en pijlers, hoe de look en feel van het magazine moet worden maar ook of dit voor beide doelgroepen gaat zorgen voor (meer) binding met Koffietijd. Daarnaast is gebleken dat een online magazine voor de voormalige kijkers niet gaat zorgen voor meer kijkcijfers. Wel kan het zorgen voor binding met het programma. Uit het theoretisch hoofdstuk blijkt daarnaast dat crossmedialiteit zorgt voor meer loyaliteit van een merk en dat 2% van alle consumenten zich meer betrokken voelen bij een merk door crossmedia. Bij de doelgroepanalyse is er met name gekeken naar de achtergrond van de doelgroep. Hierin wordt bijvoorbeeld de grootte van de doelgroep besproken, de welstandsklasse van de doelgroep en welke beweegredenen de doelgroep heeft om naar Koffietijd te kijken. In dit hoofdstuk zijn ook een deel van de resultaten te vinden uit de panelgesprekken. Er is gebleken dat er nog ruim 192.000 vrouwen dagelijks thuis zitten die eventueel bereikt kunnen worden middels het magazine. Dit zou de gaten opvullen voor de 10% verloren kijkcijfers. Uit het interview met Denise de Vries (oprichtster van tijdschrift PuurZaans) is gebleken hoe er een bladformule gemaakt moet worden. Zij heeft hierin advies gegeven hoe je moet beginnen bij het maken van een bladformule, waar je allemaal aan moet en kan denken en daarnaast gaf zij een aantal tips waar opgelet moet worden speciaal bij het maken van een digitaal magazine. In de concurrentieanalyse is onderscheid gemaakt tussen twee typen concurrenten, namelijk de directe- en de indirecte concurrenten. Tot de directe concurrenten behoren de televisie programma’s die inhoudelijk overeenkomen met Koffietijd. Hierbij is gekeken naar KoffieMax, Vandaag de Dag en Life4You. Er is niet alleen gekeken naar concurrenten in Nederland, maar ook in het buitenland. Hieruit bleek dat RachelRay een grote concurrent is. Tot de indirecte concurrenten behoren de online magazines. Omdat er in Nederland nog niet veel zenders/programma’s zijn die gebruik maken van een online magazine is er ook hier besloten om te kijken naar buitenlandse concurrenten. Naast de al eerder genoemde RachelRay is ook het blad Living geanalyseerd. Van de Nederlandse online magazines wordt er gekeken naar het KRO online magazine, LINDA. online magazine en Libelle online magazine. Het advies is in twee delen gegeven, namelijk een tekstueel rapport en een dummy. De dummy is een product van al het gedane onderzoek, zowel deskresearch als fieldreserach. De uitkomsten van de panelgesprekken, de concurrentieanalyse, het theoretisch hoofdstuk en de trends zijn hierin dus meegenomen. SUMMARY Koffietijd is a television program that airs on RTL4 daily in between 10 AM and 11 AM. This program is hosted bij Quinty Trustfull, Loretta Schrijver and Pernille La Lau. Caspar Burgi is the chef in the kitchen. Several experts inform the viewers about the latest developments in their field in several sections: interior, gardening, fashion, beauty, animals, financial, children and spare time. Right now the program gets about 180.000 viewers a day. The program is also making use of crossmediality in form of a website. De last couple of months Koffietijd lost 10% of all the viewers. That’s why this thesis gives an advice for Koffietijd to make an online magazine to get more viewers a day. This thesis is based on desk– and fieldresearch. The investigation started by doing deskresearch. This way I found lots of information about the target, the competitive other programs and the client of this thesis. Then there was a brainstorm session with the editors of Koffietijd. During this session we made a foundation for this magazine. The editors told me the preconditions and on basis of this information I had two discussions – one with the current viewers and one with the former viewers of Koffietijd. I also did an interview with the founder of PuurZaans magazine. By doing these two discussions I noticed the enthousiasm that these targets had when they heared about the magazine. In both conversations I asked what they wanted to see in the magazine and also what they didn’t want to see, how the look and feel of the magazine should be and if both targets thought this magazine would make them feel more connected with Koffietijd. The theoretical chapter shows that crossmediality provides loyalty of a brand and that 2% of all consumers feels more connected with the brand through crossmediality. In the chapter about the target of this thesis, I added demographical information. For example the size of the target, what social class they belong to and why they watch Koffietijd everyday. In this chapter you can also find the results of the two discussions I mentioned before. The interview with Denise de Vries (PuurZaans) shows how to make the formula of a magazine. She gave me advice how to start on the formula and she gave me tips what I should and shouldn’t do by making this formula. She also had several tips for making a digital magazine. The competitive analysis consists of two types of competitors, the direct and indirect competitors. The direct competitors are televisionprograms that substantively match with Koffietijd. This consists of KoffieMax, Vandaag de Dag and Life4You. I also looked at competitors abroad. It showed that RachelRay is a big competitor. The indirect competitors are the magazines that also have a digitalized version of their magazine. There are not a lot of digitalized magazines in Holland, that’s why I expaned my analyse with abroad magazines. The magazine Living seems to be a big competitor of Koffieitjd. Also Kro online magazine, LINDA. Online magazine and Libelle online magazine have been analysed. The advice has been given in two parts, a textual advice and a concept version of the magazine. The concept is a product of the research that has been done, the desk- and fieldresesarch. The results of the discussions, the competitive analysis, the theoretical chapther and trends are included.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk