De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

De Huismuts

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING De Huismuts, opdrachtgever van dit onderzoek, is een persoonlijke blog op het gebied van interieur, eten, do-­‐it-­‐yourself en hotspots en bestaat sinds oktober 2013. De volggroep bestaat voornamelijk uit vrouwen tussen de 18 en 34 jaar. De Huismuts publiceert dagelijks een artikel en is actief op meerdere socialmediakanalen. Sinds april 2014 is het aantal unieke bezoekers echter gelijk gebleven en ontbreekt er een stijgende lijn. Door middel van het opzetten van het YouTubekanaal wil De Huismuts meer verkeer naar de website genereren. Naar aanleiding van het onderzoek volgt er een advies en drie pilotvideo’s welke voldoen aan de wensen en behoeften van de volggroep. De centrale vraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: In welke videocontent zijn vrouwen in de leeftijd 18 en 34 jaar geïnteresseerd omtrent het Huismuts YouTubekanaal? Om deze vraag te beantwoorden is er via deskresearch onderzoek gedaan naar de huidige blog van De Huismuts, de social media en de best practices. Hierbij is gekeken hoe de best practices hun blog hebben opgebouwd, welke content zij delen en welke social media zij inzetten om verkeer naar hun blog te genereren. Maar ook is er gekeken naar de trends en ontwikkelingen. Opmerkelijk is dat grafisch visuele informatie 600.000 keer sneller wordt opgenomen en bezoekers op een website met video gemiddeld 350 seconden langer blijven. Naar aanleiding van de resultaten van het deskresearch zijn zes respondenten uit de volggroep geïnterviewd. Door middel van deze interviews is onderzocht welke onderwerpen de volggroep terug wil zien op het Huismuts YouTubekanaal en waar deze video’s inhoudelijk aan moeten voldoen. Uit de resultaten is gebleken dat de volggroep geïnteresseerd is in video's over do-­‐it-­‐ yourself, binnenkijken in inspirerende woningen en hotspots. De gewenste duur van een video is gemiddeld tweeënhalve minuut, zij verwacht Rachel in de video terug te zien en één video per week is wenselijk. Naar aanleiding van deze resultaten zijn drie pilotvideo’s gemaakt en deze zijn bekeken en beoordeeld door vier panels, ieder panel bestaande uit vier respondenten. Binnen de panelgesprekken is er voornamelijk inhoudelijk ingegaan op de video’s waaruit verbeterpunten zijn opgenomen. Deze verbeterpunten zijn meegenomen bij het produceren van drie final video’s. Geconcludeerd kan worden dat er in Nederland nog geen toonaangevend YouTubekanaal is met de specifieke onderwerpen: interieur, interieur do-­‐it-­‐yourself en hotspots. De volggroep van De Huismuts prefereert een video boven een artikel. Zo geeft zij aan dat zij een video sprekender vindt dan een artikel en dat ze bij een video eerder kan beoordelen of het de moeite is om deze te bekijken. SUMMARY 'De Huismuts', client for this research, is a personal blog in the field of interior decoration, food, do-­‐it-­‐yourself and hotspots, founded October 2013. De followers/visitors of the blog are mainly women in the age of 18 to 34. De Huismuts publishes an article daily and operates on various social media channels. Since April 2014 the number of unique visitors remained the same. By setting up a YouTube channel De Huismuts will try to increase the number of viewers on its website. The research will result in a recommendation and the making of three pilot video's, which will meet the viewers/followers needs and wishes. Central investigation point in this research is: What are the topics of interest for women in the age of 18 -­‐ 34 with regard to the De Huismuts YouTube channel? In order to answer this question, desk research has been done concerning the actual blog of De Huismuts, the social media and the best practices. Important points of interest in this research were how the best practices built up their blog, which content they share and what social media they use to generate traffic to their blog. Furthermore trends and developments were given considerable consideration. Remarkable for example is, that graphic visual information is absorbed 600.00 times faster and video featuring on a website extends the attention of the viewers with an average of 350 seconds. As a result of the desk research, six respondents from De Huismuts' followers were interviewed. By these interviews it became clear what items the viewers would like to see on the Huismuts YouTube channel, and what standards the contents of the video's should meet. The main topics and subjects were found to be do-­‐it-­‐yourself, get a glimpse in inspirational interiors and hotspots. The desired duration of the video would be about two and a half minutes, viewers expect to see Rachel in the video and a frequency of once a week is desirable. Further to these results, three pilot video's were made, and these are reviewed and rated by four panels, each consisting of four respondents. The main subject of the panel discussions was the content of the video's and a list of improvements has been drafted. These improvements are taken into account in producing three final video's. It can be concluded that, in the Netherlands at this moment, there are no leading YouTube channels with the specific topics interior, interior do-­‐it-­‐yourself and hotspots.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk