De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar actief burgerschap: van opdracht tot beleid

Rechten:

Op weg naar actief burgerschap: van opdracht tot beleid

Rechten:

Samenvatting

Sinds februari 2006 zijn Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen (Wet op primair onderwijs, 2006). De overheid stelt dat het onderwijs er mede vanuit gaat dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, er op gericht is actief burgerschap te bevorderen en leerlingen leert kennis te hebben van en kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten (Artikel 17). Met aandacht voor burgerschap in het onderwijs hoopt de overheid enerzijds jongeren te motiveren om op een actieve manier deel uit te maken van een gemeenschap en ze daarmee te motiveren een bijdrage te willen leveren aan die gemeenschap en anderzijds jongeren te leren over de rechten en plichten van een burger. Burgerschapsvorming in het onderwijs wordt gezien als een van de middelen om een minimum aan gemeenschappelijkheid in een zo pluriforme samenleving als de onze te realiseren. Scholen mogen zelf invulling geven aan de manier waarop zij aandacht besteden aan actief burgerschap. Wel moet de school een visie ontwikkelen waarin beschreven wordt hoe zij het actief burgerschap bevordert vanuit de identiteit van de school. Ook moet de school in het schoolplan en in de schoolgids verantwoorden hoe die invulling is vormgegeven. Tot slot moet de school het onderwijsaanbod afstemmen op de specifieke omstandigheden in en rond de school die de integratie en burgerschap kunnen bevorderen of belemmeren. Het is belangrijk voor de school zich af te vragen hoe de opdracht vorm kan krijgen binnen het onderwijs en zich te buigen over de vraag wat voor een soort burger de school voorstaat. In dit onderzoek wordt vanuit wetenschappelijke theorie het begrip burgerschap verkend en een inventarisatie gemaakt van activiteiten die in de praktijk plaatsvinden en onder burgerschapsvorming vallen. Tevens wil het een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een visie over burgerschapsvorming zodat hierover beleid kan worden geschreven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Pedagogiek
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk