De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Slacklinend naar een betere balans : Een onderzoek naar de effecten van zelfsturend leren en docent gestuurde training op het aanbieden van slacklining in het primair onderwijs.

Rechten:

Slacklinend naar een betere balans : Een onderzoek naar de effecten van zelfsturend leren en docent gestuurde training op het aanbieden van slacklining in het primair onderwijs.

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om er achter te komen of kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar een beter dynamisch balans ontwikkelen middels docent gestuurde slacklinetraining of door middel van zelfsturend leren slacklinen. 76 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 11,5 (0,7) jaar zijn verdeeld over 3 groepen: de docent gestuurde groep (n=24), de zelfsturende groep (n=25) en een controlegroep (n=27). De kinderen zijn voor aanvang van een interventieperiode getest op de dynamische balans middels de Y-Balance Test. Vervolgens volgden beide interventiegroepen gedurende een periode van 4 weken lessen slacklining. De zelfsturende groep had in de lessen de controle om zowel de moeilijkheidsgraad van de oefenstof als het moment van externe feedback te bepalen. De docent gestuurde groep had deze keuzes niet. De controlegroep kreeg in dit onderzoek geen les in slacklining. Na afloop zijn de deelnemers wederom getest op hun dynamische balanceervaardigheden. Middels repeated measures ANOVA is er gekeken of er een significant verschil tussen de meting was. Met een independent samples T-test is er vervolgens gekeken of er een significant verschil aanwezig was tussen de groepen onderling. Uit de resultaten is op te maken dat zowel de docent gestuurde groep (p=0,000) als de zelfsturende groep (p=0,000) significant verbeterd zijn ten opzichte van de controlegroep. Het verschil tussen de docent gestuurde groep en de zelfsturende groep was niet significant (p=0,086). Leren slacklinen door middel van zelfsturend leren en docent gestuurd leren gelden in een lessenreeks van 4 weken als effectieve methodes om de dynamische balans bij kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar te verbeteren. Uit overwegingen van tijdbesparing en stimulering van bewegen op het schoolplein is het voor het primair onderwijs interessant na te denken over het inrichten van Slackline-installaties waar kinderen tijdens pauzes veilig kunnen slacklinen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk