De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De lichamelijke fitheid van jongeren in een gesloten 'jeugdinstelling': De invloed van bewegingsbeperking op jongeren die 'intern' verblijven

Rechten:

De lichamelijke fitheid van jongeren in een gesloten 'jeugdinstelling': De invloed van bewegingsbeperking op jongeren die 'intern' verblijven

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar de lichamelijke fitheid van jongeren in een gesloten jeugdinstelling, aangezien de bewegingsmogelijkheden hier beperkt zijn. De hoodvraag stelt: ‘Is er een verschil tussen de gemeten lichamelijke fitheid van 14 jarige jongens en/of meisjes in de ‘jeugdinstelling’ bij binnenkomst en na 6 weken verblijf?’. Er zijn twee deelvragen. Bij de eerste is gekeken naar de verandering van de lichamelijke fitheid van week nul naar week zes in vergelijking met de verandering van de ‘landelijke norm’ binnen deze 6 weken tijd. Bij deelvraag twee is gekeken naar het verschil in afname in lichamelijke fitheid tussen jongens en meisjes, na 6 weken besloten verblijf. Bij de hoofdvraag werd een vergelijking gemaakt tussen de voor- en nameting met de ‘paired samples t-test’. Bij deelvraag 1 is er een vergelijking gemaakt met de norm met gebruik van de ‘one sample t-test’. Bij deelvraag 2 is er gekeken naar het verschil tussen jongens en meisjes door gebruik van de ‘Repeated Measures Anova’. De lichamelijke fitheid is gemeten met twee variabelen: BMI-waarden (cm) aan de hand van lengte (meetlint) en gewicht (TANITA) en de SRT-score (20-meter shuttle-run-test). De resultaten van de hoofdvraag waren voor jongens en meisjes respectievelijk BMI: p=0,000 en p=0,000; SRT: p=0,000 en p = 0,000, voor deelvraag 1 respectievelijk BMI: p=0,000 en p=0,000; SRT: p=0,000 en p=0,000. Voor deelvraag 2 geldt BMI: p=0,014 en SRT: p=0,498. Geconcludeerd kan worden dat de lichamelijke fitheid tijdens een intern verblijf van 6 weken significant achteruit gaat bij zowel jongens als meisjes en dat de verandering significant lager ligt t.o.v. de verandering van de landelijke norm, waarbij de lichamelijke fitheid van meisjes meer achteruit gaat t.o.v. die van jongens. De instelling kan aanvullend onderzoek doen naar de lichamelijke fitheid en naar andere mogelijk beïnvloedende factoren, zoals voedingspatroon, alcohol- drugs- en medicijngebruik.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk