De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motorisch leren : differentiëel leren versus traditioneel leren

Rechten:

Motorisch leren : differentiëel leren versus traditioneel leren

Rechten:

Samenvatting

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruiken van de differentieel leermethode, die wordt gekenmerkt door het toevoegen van veel (extreme) variaties, een positief effect heeft op het verbeteren van motorische vaardigheden. Dit komt doordat er tijdens differentieel leren meer impliciete kennis wordt opgedaan. Dit is echter nog niet onderzocht bij leerlingen met een leeftijd van zes tot twaalf jaar (basisschool leeftijd). In dit onderzoek is er voor de docent lichamelijke opvoeding onderzocht of deze leermethode ook werkt voor de schotnauwkeurigheid van de set shot. Het onderzoek is uitgevoerd onder 92 deelnemers uit het reguliere basisonderwijs met een leeftijd tussen de 6 en 13 jaar. Van de 92 deelnemers zaten er 46 in de onderbouw (groep 3/4) en 46 in de bovenbouw (groep 7/8). Er is een voormeting, nameting & een retentietest uitgevoerd. Tussen de voor en nameting heeft er bij de differentieel leren groep een differentieel leren interventie en bij de traditioneel leren groep een traditioneel leren interventie plaatsgevonden. Na het uitvoeren van een statistische analyse is er geen significant verschil gevonden (p=0,255). Ook is er geen verschil gevonden in het effect van differentieel leren tussen onderbouw en bovenbouw (p=0,105). Er is geen verschil in leereffect gevonden op de schotnauwkeurigheid gevonden als gevolg van een traditioneel- of differentieelleermethode bij kinderen van basisschoolleeftijd. Ook werkt differentieel leren niet beter in boven- of onderbouw. Vanuit de resultaten wordt er aanbevolen om bij vervolgonderzoek nader onderzoek te doen onder de leeftijd van zes tot dertien jarige. Dit is in voorgaande onderzoeken nog weinig gebeurd. Ook is het raadzaam om te variëren in oefentijd en het aantal weken van de lessenreeksen. In het bewegingsonderwijs is er weinig tijd voor veel verschillende motorische vaardigheden, in tegenstelling tot de voorgaande onderzoeken waarbij de oefentijd en het aantal trainingen per week een stuk hoger lag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk