De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloed van extra sportlessen op Sociale Vaardigheden

Rechten:

Invloed van extra sportlessen op Sociale Vaardigheden

Rechten:

Samenvatting

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat sport invloed heeft op de ontwikkeling van sociale vaardigheden (Behets & Vanden Eynden, 2005; SCOL, 2014; Hovelynck & Vanden Auweele, 2001; Jacobs, 2006). Naar aanleiding van het literatuuronderzoek werd een verschil verwacht in ontwikkeling van sociale vaardigheden tussen Sportklas leerlingen en reguliere leerlingen. Verwacht werd dat Sportklas leerlingen hoger scoren op sociale vaardigheden dan reguliere leerlingen. Tevens werd verwacht dat meisjes hoger scoren dan jongens op sociale vaardigheden. Als laatste werd verwacht dat leerlingen van het vwo hoger scoren op sociale vaardigheden dan leerlingen van de mavo/havo en havo/vwo. De participanten waren 80 leerlingen van Het Schoter met een leeftijd van 12-14 jaar. Via het leerlingvolgsysteem Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL, 2014) hebben deze leerlingen een vragenlijst (LeerlingSCOL) bestaande uit 26 vragen over sociale vaardigheden ingevuld. Tevens hebben zij een praktijkles gevolgd waarbij de sociale vaardigheden werden getest. Aan de hand van deze les hebben de onderzoekers een observatielijst (SCOL) ingevuld. Na uitvoering van een statistische analyse is er tussen de groepen geen significant verschil gevonden op de LeerlingSCOL (F (1,00) =3,013; p=0,376) , waarbij de Sportklas gemiddeld 49,45 (sd) 4,20 scoorden en de reguliere klassen gemiddeld 48,43 (sd) 5,95. De SCOL toonde echter wel verschil (F (1,00) = 0,679; p=0,000), waarbij de Sportklas gemiddeld 82,33 (sd) 8,72 scoorden en de reguliere klassen 73,20 (sd) 9,51. Er is geen verschil gevonden tussen jongens en meisjes op, zowel de LeerlingSCOL (F (1,00) = 0,795 ;p=0,421) als de SCOL (F (1,00) = 4,631; p=0,682). Als laatste bleek er alleen tussen mavo/havo leerlingen en vwo leerlingen op de SCOL een verschil (p=0,009). Het volgen van extra sportlessen per week heeft invloed op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Om deze reden zouden er in het Voortgezet Onderwijs meerdere uren per week vrijgemaakt kunnen worden voor het vak Lichamelijke Opvoeding.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk