De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Modelling the Reading Process of First-Year VMBO Students: Understanding Students’ Motivation to Read in English

Rechten:

Modelling the Reading Process of First-Year VMBO Students: Understanding Students’ Motivation to Read in English

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is in het Engels uitgevoerd. De samenvatting is het enige onderdeel van mijn onderzoek wat in het Nederlands geschreven is. Binnen de SG Nelson Mandela, de school waar dit onderzoek uitgevoerd is, lijkt er een gebrek aan leesmotivatie te zijn binnen de lessen. De leerlingen tonen geen interesse in de leesstof die wordt behandeld tijdens de lessen. Daarentegen lezen de leerlingen wel Engelse tijdschriften, boeken en websites, wat er op zou wijzen dat de leerlingen wel geïnteresseerd zijn in het lezen. De andere collega’s van de Engels ondervinden dezelfde uitingen van demotivatie onder hun leerlingen. Deze tegenstrijdige waarnemingen vormden de aanleiding voor dit onderzoek. Om de data te verzamelen is er gebruik gemaakt van een enquête. De enquête is uitgedeeld aan drie verschillende eerste jaar VMBO basis klassen. Van de 93 ingevulde enquêtes bleken er 90 bruikbaar te zijn. Deze 90 leerlingen hebben antwoord gegeven op 41 beweringen, verdeeld onder drie verschillende segmenten. De enquête is onderverdeeld in drie segmenten om zo data te verzamelen voor de drie verschillende deelvragen. Opvallend is dat er een meerderheid, met 65%, van de leerlingen gemotiveerd wordt vanuit de schoolomgeving. Dit geeft aan dat de schoolomgeving een belangrijke rol speelt in het motiveren van leerlingen, en om ze aan het lezen te krijgen. Nog geen 30% van de leerlingen zijn van zichzelf gemotiveerd om te lezen. Van de ondervraagde leerlingen waren er bijna geen die niet enige vorm van leesmotivatie bezitten. Dit is misschien wel de belangrijkste bevinding van dit onderzoek, omdat het aangeeft dat er voor elk leerling een aanpak bestaat om ze aan het lezen te krijgen. Naast onderzoek naar de leesmotivatie van de leerlingen is er getoetst of de karakter eigenschappen van de leerlingen invloed hadden op hun leesmotivatie tegenover het lezen in het Engels. De data bleek echter niet voldoende te zijn om betrouwbare conclusies te trekken. Verder onderzoek naar de karakter eigenschappen en de invloed hiervan op Engelse leesmotivatie zal nodig zijn om te achterhalen of er een verband is. De resultaten van dit onderzoek lenen zich om verder onderzoek te doen naar hoe de leesmotivatie bevorderd kan worden. Nu er een duidelijk beeld geschetst is van de subcategorieën van leesmotivatie die de leerlingen bezitten kan er nagedacht worden over leesstof die goed aansluit op de individuele benodigdheden van de leerlingen. Verder onderzoek naar de oorsprong van de leesmotivatie van de leerlingen zou ook gunstig zijn om te achterhalen hoe de leesmotivatie kan worden gestimuleerd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Engels
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk