De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een praktijkgericht onderzoek naar de wijze waarop BOKSI haar evenementen kan laten aansluiten bij de specifieke behoeften van kinderen met een autismespectrumstoornis

Rechten:

Een praktijkgericht onderzoek naar de wijze waarop BOKSI haar evenementen kan laten aansluiten bij de specifieke behoeften van kinderen met een autismespectrumstoornis

Rechten:

Samenvatting

BOKSI biedt sinds 2014 individuele begeleiding aan kinderen die gebaat zijn bij extra aandacht. De eigenaresse van BOKSI is van mening dat er te weinig vrijetijdsbesteding wordt aangeboden voor kinderen met een autismespectrumstoornis [ASS]. Hierdoor ontstond haar wens om, naast individuele begeleiding, ook evenementen te willen organiseren voor deze specifieke doelgroep. Evenementen zijn openbare gebeurtenissen, waarbij van te voren niet precies duidelijk is hoe ze zullen verlopen. Deze nieuwe, onbekende gebeurtenissen kunnen in strijd zijn met de kenmerken, behoeften en mogelijkheden van deze kinderen. Zo is uit onderzoek bijvoorbeeld gebleken dat mensen met een ASS weerstand vertonen tegen nieuwe, onbekende situaties (Delfos & Gottmer, 2006). BOKSI wil de evenementen graag aan laten sluiten bij de specifieke behoeften van deze doelgroep. De hoofdvraag van het voorliggende onderzoek is dan ook ‘Op welke wijze kan BOKSI haar evenementen laten aansluiten bij de specifieke behoeften van kinderen met een autismespectrumstoornis, in de leeftijd van tien tot vijftien jaar?’ Deze onderzoeksvraag is beantwoord door middel van beschrijvend onderzoek. Er is zowel gebruik gemaakt van kwantitatieve als kwalitatieve dataverzamelingstechnieken, waardoor er sprake is van ‘Mixed Methods Research’ (Baarda, 2009). De data zijn verzameld zes half-gestructureerde interviews en veertien gestructureerde vragenlijsten. De selectieve, convenience steekproef bestond uit eenentwintig respondenten, gevormd door veertien kinderen met een ASS, vier ouders, twee professionals en de eigenaresse van BOKSI. Uit het voorliggende onderzoek is gebleken dat kinderen met een ASS opvallend veel behoefte hebben aan autonomie, veiligheid en zekerheid. Ook hebben zij vrij veel behoefte aan relaties en sociale interacties. Daarnaast werd hun voorkeur voor orde, rust, herhaling, voorspelbaarheid, duidelijkheid en zo min mogelijk zintuigelijke prikkels bevestigd (Betts & Patrick, 2008; Didden & Huskens, 2008; Rigter, 2008; Velde, 2005). Hier kan BOKSI haar evenementen bij laten aansluiten door heel helder de hoe-, wat-, wie-, wanneer- en waar-vragen te beantwoorden en vorm te geven. Voorspelbaarheid en orde kunnen worden bereikt door middel van schema’s, pictogrammen en een overzichtelijke indeling van de ruimte. Rust en weinig sensorische prikkels hangen nauw samen met het werken in kleine groepen, waarbij tevens veel mogelijkheid is tot sociale interactie en activiteiten die aansluiten bij de interesses. Meer specifieke mogelijkheden en aanbevelingen voor het vormgeven van een evenement dat aansluit bij de doelgroep zullen worden opgenomen in een projectplan voor BOKSI

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Pedagogiek
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk