De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van 20 minuten matig intensief bewegen op het werkgeheugen.

Rechten:

Het effect van 20 minuten matig intensief bewegen op het werkgeheugen.

Rechten:

Samenvatting

De relatie tussen bewegen en cognitie is reeds aangetoond door verscheidende onderzoeken, maar de acute effecten van bewegen op het werkgeheugen is nog onduidelijk. Daarom is het doel van dit onderzoek om te achterhalen of er een verschil is op het werkgeheugen tussen 20 minuten bewegen en niet bewegen. Daarnaast is er gekeken of er verschil is het werkgeheugen tussen bovengemiddeld fitte leerlingen en niet fit tot gemiddeld fitte leerlingen na bewegen. De proefpersonen (n=51) waren leerlingen in de leeftijd van 10-13 jaar. Het werkgeheugen werd bij de proefpersonen gemeten voor en na de beweeg- en controleconditie met de n-back taak. In de beweegconditie bewogen de proefpersonen 20 minuten op matig-intensief bewegingsniveau (40%-60% van de hartslagreserve).In de controle conditie werden er opdrachten gemaakt die gingen over bewegen en gezondheid. Voor de analyse van de hoofdvraag is een Paired Sample t -test gebruikt en voor de deelvraag een Independent samples t-test. Uit de resultaten bleek dat proefpersonen in de beweeg conditie gemiddeld niet beter op reactiesnelheid scoorden dan in de controle conditie (t=1,192; df=14; p=0,075) en dat de proefpersonen in de beweeg conditie niet significant meer goede antwoorden gaven dan personen in de controleconditie (t=-0,341; df=14; p=0,738). Ook bij de deelvraag waar onderzocht werd of na bewegen de bovengemiddelde fitte groep beter scoort op het werkgeheugen dan de niet- tot gemiddelde fitte groep is geen significant verschil gevonden, noch in reactietijd (t=1,104; df=44 p=0,293), noch in nauwkeurigheid(t=0,686; df=44; p=0,507). Uit dit onderzoek is gebleken dat een 20 minuten beweeginterventie geen invloed heeft op het werkgeheugen. Daarnaast is er ook geen verschil gevonden in het werkgeheugen tussen bovengemiddeld fitte - en niet fit tot gemiddeld fitte leerlingen na bewegen. Het is daarom te voorbarig om een aanbeveling te geven voor de beroepspraktijk, daarvoor is er een grotere en langlopende studie nodig. Er is in eerdere onderzoeken veel bewijs gevonden voor de link tussen de acute effecten van bewegen en het werkgeheugen er is ook link tussen fitte leerlingen en beter presteren op school gevonden. Scholen zouden hier op in kunnen spelen door meer bewegen te stimuleren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk