De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

motorisch leren : differentiëel leren versus traditioneel leren

Rechten:

motorisch leren : differentiëel leren versus traditioneel leren

Rechten:

Samenvatting

Uit eerder gedaan onderzoek blijkt dat de differentieel leermethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk variaties, beter werkt dan de traditioneel leermethode, waarbij er veel wordt herhaald om de ideale bewegingsuitvoering na te streven. Dit komt doordat er meer impliciet geleerd wordt. Hierdoor sla je kennis op die je niet bewust kunt benoemen, ook wel ‘tacit knowledge’ genoemd. Door middel van deze onbewuste kennis, wordt de kans op falen onder vermoeidheid kleiner. Deze bevindingen zijn alleen nog niet veel onderzocht in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (basisschool leeftijd). In dit onderzoek is er voor de docent Lichamelijke Opvoeding onderzocht of de differentiële lesmethode beter werkt dan de traditionele lesmethode. Het onderzoek is uitgevoerd onder 92 deelnemers uit het regulier basisonderwijs met een leeftijd tussen de 6 en 13 jaar. Van deze deelnemers zaten er 46 in de onderbouw (groep 3/4) en 46 in de bovenbouw (groep 7/8). Er is een voormeting, nameting en een retentietest gedaan bij alle leerlingen om de hoofdvraag te beantwoorden. Voor de deelvraag hebben de bovenbouw groepen nog twee transfertesten uitgevoerd onder vermoeidheid, één bij de nameting en één bij de retentietest. Er is geen verschil gevonden (P=0,255) tussen de metingen van de groepen en de lesmethode die ze gevolgd hebben. Wel is de terugval tussen de nameting en de eerste transfertest bij de traditionele groep significant (P=0,001) groter dan de terugval van de differentiële groep (P=0,384). Tussen de retentietest en de tweede transfer test was echter geen significant (P=0,132) verschil meer te zien tussen de groepen. Voor vervolgonderzoek wordt geadviseerd om nader onderzoek te doen naar het effect van differentieel en impliciet leren bij leerlingen van basisschool leeftijd. Ook kan er gevarieerd worden in lestijd en lesindeling om te kijken welke lesmethode het meest efficiënt is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk