De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Succes geselecteerd! : Goed poortbeleid, een noodzaak voor studiesucces

Rechten:

Succes geselecteerd! : Goed poortbeleid, een noodzaak voor studiesucces

Rechten:

Samenvatting

In de strijd tegen vroegtijdige schoolverlaters (VSV) heeft het ROC Sport & Bewegen een nieuwe toelatingstest samengesteld. Het doel van dit onderzoek is om het effect te bepalen. De studieresultaten van de studenten die zijn geselecteerd op basis van de toelatingstest 2013 en 2014 zijn met elkaar vergeleken. Er is gekeken naar het percentage VSV en of er sprake was van een correlatie tussen de testresultaten en het studieverloop van de corresponderende vakken (bijvoorbeeld: beroepshoudingstest en de beroepsgerichte vakken). De 2013 groep bestond uit 38 en de 2014 groep uit 43 niveau 2 studenten. De toelatingstest 2013 bestond uit onderdelen van de Eurofit testbaterij en eigenvaardigheidstesten. De toelatingstest 2014 uit de ‘shuttle run test’, ‘beroepshoudingtest’, ‘behendigheidstest’, ‘assess, manage en navigate test’ en een ‘intakegesprek’. Om de studievoorgang in kaart te brengen zijn de vakken geclusterd (beroepsgerichte, theorie- en praktijkvakken). Op de beroepsgerichte vakken scoorde 50% van de 2013 groep matig. Bij de groep uit 2014 scoorde 72,1% voldoende. De 2014 groep scoorde significant beter (p=0,027). Bij de theorievakken (p=0,185), praktijkvakken (p=0,618) en VSV (p=0,505) werden geen significante verschillen aangetoond. Er bleek ook geen significant verband te zijn tussen de testresultaten en het studieverloop van de corresponderende vakken. De resultaten komen overeen met die van het onderzoek dat CIOS Haarlem verrichtte. Het bleek lastig om studiesucces af te dwingen op basis van selectie. De docenten waren echter goed in staat om een inschatting te maken betreft het studieverloop (Coenders, 2014). Dit is vergelijkbaar met de selectie op basis van de ‘beroepshoudingtest’ waarbij ook gebruik is gemaakt van de expertise van de docenten. Om de invloed van de selectieprocedure op VSV goed in kaart te brengen is vervolg onderzoek gewenst. Voor de toekomst is het raadzaam om de verkregen informatie uit de testen te gebruiken voor de begeleiding van de studenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk