De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Moraal in ontwikkeling : Een onderzoek naar het effect van een cursus zelfverdediging op de morele ontwikkeling van adolescenten met ADHD

Rechten:

Moraal in ontwikkeling : Een onderzoek naar het effect van een cursus zelfverdediging op de morele ontwikkeling van adolescenten met ADHD

Rechten:

Samenvatting

Zelfverdedigingssporten hebben in zijn algemeenheid een positief effect op gedragsproblematiek (Sleijfer, 2005; Carraro, Gobbi, & Moè, 2014). In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van zelfverdediging op het inschattingsvermogen en de morele ontwikkeling van adolescenten met ADHD. De onderzoeksgroep bestond uit 12 mannelijke leerlingen, gediagnosticeerd met ADHD, in de leeftijd van 13 tot 16 jaar bij het Altra College in Krommenie. Voorafgaande aan de cursus zelfverdediging is een voormeting geweest en na de onderzoeksperiode van vier lessen is een nameting gedaan. De metingen bestonden uit het verzamelen van kwantitatieve gegevens met behulp van een vragenlijst (Sociomoral Reflection Measure aangepaste versie, SRM-AV) ( Hornsveld, Kraaimaat, & Zwets, 2012) en kwalitatieve gegevens door middel van een interview. Uit de resultaten bleek dat er een significant verschil was tussen de voor- en nameting betreffende de kwantitatieve data (p=0.003). Van twintig vragen van de SRM-AV zijn de voor- en nameting met elkaar vergeleken. Bij zeven van de twintig vragen bleek er sprake te zijn van een significant verschil. Uit de kwalitatieve data bleek dat het inschattingsvermogen verbeterd was. Uit de resultaten blijkt dat zelfverdediging een positief effect heeft op het inschattingsvermogen en de morele ontwikkeling van adolescenten met ADHD. Maar er zijn diverse kanttekeningen te plaatsen bij de resultaten van dit onderzoek. Zo is het onderzoek uitgevoerd bij een kleine onderzoeksgroep (N=12) en de beginsituatie van de verschillende deelnemers was zeer divers. Verder was opvallend dat de primaire reactie en de reactie na bedenktijd bij alle deelnemers niet met elkaar in overeenstemming waren en dat het cognitieve niveau van invloed was op de resultaten. Verder onderzoek is dan ook aan te bevelen. Voor de beroepspraktijk is met name van belang dat bij lessen die dienst doen om de morele ontwikkeling te beïnvloeden rekening wordt gehouden met het cognitieve niveau.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk