De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De differentiële manier van leren

Rechten:

De differentiële manier van leren

Rechten:

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om aan te tonen of de nieuwe differentiële leermethode ook daadwerkelijk leereffect sorteert bij leerlingen van 12 t/m 14 jaar die een voetbal mikken in een doel over een afstand van 12 meter. Aan dit onderzoek hebben 74 leerlingen meegewerkt. Er is gewerkt met drie verschillende groepen: Bij de traditionele manier van leren (N=27) werd de beweging aangeleerd waarbij deze vorm veelvuldig werd herhaald. Voordat de leerlingen zelf mochten oefenen werd verbaal uitgelegd waar de bal geraakt moest worden en waar het andere been geplaatst moest worden. Vervolgens is de beweging voorgedaan en daarna mochten zijzelf aan de slag. De oefeningen zijn behandeld volgens het principe: praatje, plaatje, daadje. Bij de differentiële manier van leren (N=27) oefende de interventiegroep met verschillende soorten ballen. Ook werd de aanloop in ridicule vormen veranderd alvorens er gespeeld werd. In interventie lessen werd ook sterk gevarieerd in het raakpunt van de voet met de bal. De controlegroep (N=20) heeft geen bewegingsonderwijs gekregen. Voor het verkrijgen van de gegevens van de metingen van dit onderzoek is er een voormeting, een nameting en een retentiemeting gehouden. De deelnemers moesten de bal over een afstand van 12 meter met de binnenkant van de voet zo nauwkeurig mogelijk rechtdoor schieten. De score die behaald kon worden was 0 t/m 7 punten. Elke 45 centimeter naar links of naar rechts was één punt minder waard. Het was de bedoeling om zo hoog mogelijk te scoren. Voor iedere leerling was het mogelijk om vijf pogingen te ondernemen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een Repeated Measures ANOVA. Er werd geen prestatieverbetering gevonden tussen het moment van de voormeting, nameting en retentiemeting (p = 0,240). Het verschil tussen de interventie- en de controlegroep in verbetering was niet significant (p = 0,580). Er kan geconcludeerd worden dat er geen duidelijk leereffect gevonden is tussen de verschillende leermethoden bij het mikken van een voetbal. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek die gedaan zou kunnen worden is om de groepsgrootte uit te breiden en de duur van de interventie verlengen zodat er een significant verschil gevonden zou kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk