De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatieklimaat op school : Invloed van een leerklimaat en een resultaatklimaat op de motivatie van basisschoolleerlingen

Rechten:

Motivatieklimaat op school : Invloed van een leerklimaat en een resultaatklimaat op de motivatie van basisschoolleerlingen

Rechten:

Samenvatting

Sport en bewegen is van maatschappelijk belang en dit moet al op jonge leeftijd gestimuleerd worden. Aangezien intrinsieke motivatie nodig is voor blijvende sportdeelname, is er in deze studie onderzoek gedaan naar het effect van lesgeven met een leer- en resultaatklimaat op de motivatie van kinderen voor de gymles. Een leerklimaat zou de intrinsieke motivatie bevorderen, een resultaatklimaat de extrinsieke motivatie (Bakker & Oudejans, 2012). Twee onderzoeksgroepen, met leerlingen met een leeftijd van zeven tot met negen jaar, hebben hiervoor in de voor- en nameting een aangepaste vragenlijst van de Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire-2 ingevuld. De ene groep (N=24) kreeg tussen beide metingen een interventie van drie gymlessen met een door de onderzoek leidster gecreëerd resultaatklimaat. De andere groep (N=21) kreeg een interventie van drie gymlessen met een leerklimaat. De docentgedragingen, behorende bij beide klimaten, zijn bepaald en nageleefd op basis van de richtlijnen van de acroniem ‘TARGET’ (Ntoumanis & Biddle, 1999b). Met behulp van een paired samples t-test zijn de resultaten van de voor- en nameting van beide groepen geanalyseerd. De resultaten laten zien dat er geen significante verschillen waren in motivatie tussen de voor- en nameting van beide onderzoeksgroepen. De leerlingen die les kregen met een resultaatklimaat waren niet meer extrinsiek gemotiveerd (p=.385; M=6.65; SD=4.69). Bij de leerlingen die les kregen met een leerklimaat was er geen sprake van een hogere intrinsieke motivatie (p=.815; M=6.29; SD=4.55). Uit dit onderzoek is gebleken dat lesgeven met een leer- of resultaatklimaat, op basis van de acroniem ‘TARGET,’ geen invloed heeft op de motivatie van kinderen voor de gymles. Gezien de kanttekeningen bij dit onderzoek, zoals een kleine onderzoeksgroep en de korte duur van de interventies, zal uitgebreider vervolgonderzoek nodig zijn om te kunnen bepalen hoe de intrinsieke motivatie van basisschoolleerlingen positief te beïnvloeden is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk