De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De positieve turncoach binnen de top- & recreatiesport

Rechten:

De positieve turncoach binnen de top- & recreatiesport

Rechten:

Samenvatting

Sinds de openbaringen van het turnterrorisme uit het verleden (Heitinga & Köhler, 2013) hangt er een taboe over de turntopsport. Veiliger Sportklimaat en Positief Coachen ondersteunen (top)sportverenigingen om het verleden te voorkomen en plezier en veiligheid terug te brengen in de turnhal. In hoeverre is dit concept al doorgedrongen binnen de turnverenigingen? Het doel van dit onderzoek is om te kijken of er een verschil is in beleving van turnsters op top- en recreatiesport in de leeftijd van 8-18 jaar, met betrekking tot coachgedrag. Er is een vragenlijst afgenomen bij turnsters en train(st)ers op top- en recreatiesport. Hierbij is voor de turnsters een algemene motivatie gemeten en zijn er positieve en negatieve kenmerken gegeven die de turnsters passend vinden bij coachgedrag en training. De train(st)ers hebben in dezelfde vragenlijst kenmerken gegeven die zij passend vind bij het eigen coachgedrag en de training. Deze kenmerken zijn middels de Crosstabb en Chi-Square test met elkaar vergeleken. De Independent Samples T-test heeft de totale scores van de coach- en trainingskenmerken met elkaar vergeleken. Er is geen significant verschil gevonden in de beleving tussen top- en recreatieturnsters met betrekking tot het coachgedrag. De positieve kenmerken, ingevuld over de coach, geeft een P-waarde van 0,985 aan, de negatieve kenmerken had een P-waarde van 0,926. De positieve kenmerken over de training gaf een P-waarde van 0,267 aan en de negatieve P-waarde was hierbij 0,267. Bij benadering is bij zowel top- als recreatiesport een gelijke positieve motivatie te zien. Er is geen significant verschil gevonden in de beleving tussen top- en recreatietrain(st)ers met betrekking tot eigen coachgedrag. Daarnaast komen de beleving van turnsters en train(st)ers overeen en zijn hier geen significante verschillen gevonden. Er kan geconcludeerd worden dat bij zowel top- als recreatieturnsters een positieve beleving is met betrekking tot het coachgedrag. Dit is gezien het verleden een zeer positieve ontwikkeling en geeft aan dat er in beide doelgroepen plezier wordt ervaren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk