De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Je parle un petit peu francais', waarop ik zei: 'Praat Frans met mij, even Frans met mij' : Een onderzoek naar het gebruik van de doeltaal als voertaal door de docenten Frans in het tweede leerjaar op het RSG Wiringherlant

Rechten:

'Je parle un petit peu francais', waarop ik zei: 'Praat Frans met mij, even Frans met mij' : Een onderzoek naar het gebruik van de doeltaal als voertaal door de docenten Frans in het tweede leerjaar op het RSG Wiringherlant

Rechten:

Samenvatting

Het communiceren met leerlingen tijdens de taalles in de vreemde taal zoals het Frans, het Engels, het Duits of het Spaans, is voor iedere taaldocent dé ideale lessituatie. Op papier lijkt deze lessituatie ook realistisch: de docent spreekt bijvoorbeeld Frans of Duits tijdens de les en iedere leerling begrijpt wat er gezegd wordt en iedere leerling kan in de gesproken taal antwoorden op dat wat de docent in de doeltaal zegt. Praktijksituaties leren ons daarentegen dat dergelijke lessituaties niet altijd realistisch zijn. In dit onderzoek wordt er aandacht besteed aan de docent en de uitvoering van het doeltaal als voertaal-principe. Er wordt gekeken hoe vier docenten Frans van het RSG Wiringherlant (docent A, docent B, docent C en docent D) het doeltaal als voertaal-principe vormgeven binnen hun lessen aan de hand van lesobservaties. De interviews geven ons een beeld van de visie van de docenten Frans op het RSG Wiringherlant op het doeltaal als voertaalgebruik. Uit de lesobservaties is gebleken dat de docenten Frans op het RSG Wiringherlant veelal gebruik maken van de doeltaal als voertaal tijdens bepaalde momenten van de les: het behandelen van de lesstof / opdrachten, de grammatica-uitleg, de opening, de organisatie en het geven van complimenten. De docenten Frans spreken tijdens een aantal momenten in de les weinig tot geen Frans. De waargenomen taaluitingen van de docenten Frans, laten een grote variatie aan woorden, halve zinnen, hele zinnen en teksten in het Frans zien. De frequentie en de soort taaluitingen in de doeltaal van de docenten Frans zijn daarbij erg verschillend. Dit verschil hangt samen met het niveauverschil per klas (TL / HAVO / VWO). Daarbij wordt het verschil in doeltaal als voertaalgebruik door de docenten Frans op het RSG Wiringherlant ook toegeschreven aan het klassenmanagement, de begrijpelijkheid wanneer er in het Frans gesproken wordt, het niveau van het Frans van leerlingen en het overkomen van de boodschap. De motivatie om het doeltaal als voertaalgebruik te vergroten tijdens de lessen Frans in het tweede leerjaar is zeker aanwezig. De docenten Frans op het RSG Wiringherlant geven aan consequenter te willen zijn in hun eigen doeltaal als voertaalgebruik. Tevens geven zij aan meer Frans te willen spreken tijdens bijvoorbeeld de opening, de afsluiting en de organisatie van de les. Strakke afspraken binnen de sectie en doorlopende leerlijnen wat betreft spreekvaardigheid zijn enkele voorbeelden van stimulerende middelen om het doeltaal als voertaalgebruik

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Frans
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk